reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Natussic (Butamirate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Natussic (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,00 Cena 100% (zł): 12,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Natussic (OTC) syrop 7,5 mg/5 ml 1 but. 200 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Natussic

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA NATUSSIC?

1 ml syropu Natussic zawiera 1,5 mg cytrynianu butamiratu. 5 ml syropu Natussic zawiera 7,5 mg cytrynian butamiratu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; sorbitol może mieć lekkie działanie przeczyszczające. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

jak działa natussic?

Butamirat hamuje odruch kaszlowy w ośrodkowym układzie nerwowym.

kiedy stosować natussic?

Lek Natussic jest stosowany w objawowym leczeniu kaszlu różnego pochodzenia.

jak stosować natussic?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż 5 do 7 dni.
Dorośli
15 ml syropu Natussic 4 razy na dobę.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 15 ml syropu Natussic 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 10 ml syropu Natussic 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 3 do 6 lat: 5 ml syropu Natussic 3 razy na dobę.
Leku Natussic nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Sposób podawania
Do opakowania leku dołączona jest łyżka miarowa umożliwiająca odmierzenie odpowiedniej dawki syropu.

kiedy natussic nie może być stosowany?

Leku Natussic nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (butamirat) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku natussic?

Jeśli kaszel utrzymuje się dłużej niż 7 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

jak stosować natussic z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Butamiratu nie należy stosować jednocześnie z lekami wykrztuśnymi, ze względu na hamowanie odruchu kaszlowego.

czy można stosować natussic w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią przed zastosowaniem leku Natussic powinny poradzić się lekarza.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku natussic?

Rzadko mogą wystąpić senność, nudności, biegunka, pokrzywka.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku natussic?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić następujące objawy: senność, nudności, wymioty, biegunka, zawroty głowy, obniżenie ciśnienia tętniczego.

czy natussic wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Natussic może powodować senność i w związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn.

jak przechowywać natussic?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek nadaje się do stosowania przez 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama