LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nebbud (Budesonide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nebbud (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,125 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 64,86 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nebbud (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 10 amp. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 27,40 Cena 100% (zł): 27,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nebbud (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,25 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 56,71 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nebbud (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 10 amp. 2 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,00 Cena 100% (zł): 39,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nebbud (Rp) zawiesina do nebulizacji 0,5 mg/ml 20 amp. 2 ml 75+: S Ciąża: C Odpłatność: 30% / R Opłata pacjenta (zł): 24,03 / 3,20 Cena 100% (zł): 80,09 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nebbud

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Nebbud?

Lek Nebbud występuje w postaci zawiesiny do nebulizacji w trzech dawkach. Wszystkie dawki leku są dostępne na receptę.
1 ml zawiesiny do nebulizacji zawiera 0,125 mg, 0,25 mg lub 0,5 mg budezonidu. 1 plastykowa jednodawkowa ampułka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg budezonidu w 2 ml zawiesiny do nebulizacji.

Jak działa Nebbud?

Budezonid należy do grupy leków zwanych glikokortykosteroidami. Stosowany w postaci inhalacji zmniejsza stan zapalny w układzie oddechowym.

Kiedy stosować Nebbud?

Lek Nebbud jest stosowany w leczeniu astmy oskrzelowej u pacjentów, u których stosowanie inhalatorów ciśnieniowych z dozownikiem lub inhalatorów proszkowych nie powoduje wystarczającego działania lub jest niewskazane.
Lek Nebbud jest stosowany u niemowląt i dzieci z pseudokrupem, czyli ostrym zapaleniem krtani.
Lek Nebbud w dawce 0,25 mg/ml lub 0,5 mg/ml jest również stosowany w leczeniu zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), w przypadku gdy stosowanie budezonidu w postaci zawiesiny do nebulizacji jest uzasadnione.

Jak stosować Nebbud?

Dawkowanie leku Nebbud i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Nebbud w postaci zawiesiny do nebulizacji może być stosowany tylko z użyciem nebulizatora (aparatu do inhalacji) przez ustnik lub maskę na twarz. Należy skonsultować się z lekarzem jaki nebulizator nadaje się do podawania leku Nebbud w postaci zawiesiny do nebulizacji. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami. Należy wypłukać usta po każdej inhalacji leku. Jeśli stosowana jest maska na twarz, należy sprawdzić czy ściśle przylega do twarzy w trakcie inhalacji, a po każdej inhalacji leku należy wypłukać usta i umyć twarz. Komorę nebulizatora, ustnik lub maskę na twarz należy umyć po każdym użyciu, zgodnie z instrukcją.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Nebbud?

Nie należy przyjmować pominiętej dawki ani stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

Kiedy Nebbud nie może być stosowany?

Leku Nebbud nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (budezonid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Nebbud?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nebbud lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. W przypadku długotrwałego stosowania leku przez dziecko lekarz będzie regularnie monitorować jego wzrost. Jeśli w trakcie stosowania leku wystąpi nieostre widzenie lub inne zaburzenia widzenia, należy skontaktować się z lekarzem. Lek Nebbud może być stosowany u dzieci w wieku 6 miesięcy i starszych.

Jak stosować Nebbud z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Nebbud w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Nebbud u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Nebbud?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Nebbud, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Nebbud i natychmiast zwrócić się po pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów reakcji alergicznej (nagły świszczący oddech, trudności w oddychaniu, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub świąd - szczególnie, jeśli dotyczy całego ciała) lub nagłego świszczącego oddechu i (lub) duszności po inhalacji leku.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Nebbud?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Czy Nebbud wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Jest mało prawdopodobne, aby lek Nebbud wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub posługiwania się narzędziami, lub obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Nebbud?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek przechowywać w pozycji pionowej. Po pierwszym otwarciu saszetki, umieszczone wewnątrz ampułki należy zużyć w ciągu 3 miesięcy. Po otwarciu saszetki ampułki przechowywać w saszetce, w tekturowym pudełku w celu ochrony przed światłem. Każda ampułka jest przeznaczona wyłącznie do jednorazowego użycia. Po otwarciu ampułki zużyć natychmiast, a niewykorzystane resztki leku należy usunąć.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama