LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nemdatine (Memantine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nemdatine (Rpz) tabletki powlekane 10 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 26,00 Cena 100% (zł): 26,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nemdatine (Rpz) tabletki powlekane 10 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 41,00 Cena 100% (zł): 41,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nemdatine (Rpz) tabletki powlekane 20 mg 28 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 39,00 Cena 100% (zł): 39,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nemdatine (Rpz) tabletki powlekane 20 mg 56 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 66,50 Cena 100% (zł): 66,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nemdatine

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Actavis Group PTC ehf.

Co zawiera lek Nemdatine?

Lek Nemdatine występuje w postaci tabletek w 2 dawkach. Obie dawki leku są dostępne na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 10 mg lub 20 mg chlorowodorku memantyny. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Tabletkę 10 mg można podzielić na dwie równe dawki.

Jak działa lek Nemdatine?

Memantyna jest lekiem przeciw otępieniu z grupy leków nazywanych antagonistami receptorów NMDA. Poprzez wpływ wywierany na receptory NMDA poprawia przekazywanie impulsów nerwowych i pamięć.

Kiedy stosować lek Nemdatine?

Lek Nemdatine jest stosowany w leczeniu dorosłych pacjentów z chorobą Alzheimera o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego.

Jak stosować lek Nemdatine?

Dawkowanie leku Nemdatine i jego długość określa lekarz. Lek musi być przyjmowany regularnie o tej samej porze każdego dnia - takie postępowanie zapewnia skuteczność leczenia. Osoba opiekująca się pacjentem musi stale nadzorować przyjmowanie leku przez pacjenta.
Sposób podawania
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłków. Tabletkę należy połknąć, popijając wodą.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Nemdatine?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, powinien przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Nemdatine nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (memantynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Nemdatine nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Nemdatine?

Przed przepisaniem leku Nemdatine lekarz oceni stopień zaawansowania choroby Alzheimera u danego pacjenta oraz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem. Podejmie decyzję o zastosowaniu leku i ustali terminy kontroli przebiegu leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki leku. Jeśli pacjent ostatnio zmienił dietę lub planuje takie zmiany (np. przejście z diety normalnej na ścisłą dietę wegetariańską), powinien poinformować o tym lekarza, ponieważ może być konieczna modyfikacja dotychczasowego dawkowania leku Nemdatine.

Jak stosować lek Nemdatine z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy unikać jednoczesnego stosowania takich leków jak amantadyna (do leczenia choroby Parkinsona), ketamina (stosowana jako lek znieczulający), dekstrometorfan (stosowany do leczenia kaszlu), a także innych leków z grupy antagonistów NMDA.

Czy można stosować lek Nemdatine w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie jest zalecane stosowanie leku Nemdatine u kobiet w ciąży. Kobiety przyjmujące lek Nemdatine nie powinny karmić piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Nemdatine?

Działania niepożądane występujące w trakcie terapii lekiem Nemdatine są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Nemdatine?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Nemdatine wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Choroba Alzheimera może wpływać na zdolność prowadzenia samochodu i obsługiwania maszyn. Lek Nemdatine może dodatkowo wpływać na szybkość reakcji, dlatego prowadzenie samochodu lub obsługiwanie maszyn mogą być niewskazane.

Jak przechowywać lek Nemdatine?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama