Dodaj do mojego indeksu leków »

Neo-Angin Spray (Dichlorobenzyl alcohol+Amylmetacresol+Menthol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Neo-Angin Spray (OTC) roztwór do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła 14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg/ml 1 op. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,40 Cena 100% (zł): 16,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Neo-Angin Spray

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA NEO-ANGIN SPRAY?

1 ml roztworu Neo-Angin Spray zawiera 14,58 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 2,92 mg amylometakrezolu i 0,87 mg lewomentolu. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

JAK DZIAŁA NEO-ANGIN SPRAY?

Lek Neo-Angin Spray działa antyseptycznie.

KIEDY STOSOWAĆ NEO-ANGIN SPRAY?

Lek Neo-Angin Spray jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

JAK STOSOWAĆ NEO-ANGIN SPRAY?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Neo-Angin Spray nie należy stosować dłużej niż 3-4 dni bez zalecenia lekarza.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Należy stosować 1 dawkę leku Neo-Angin Spray do 6 razy na dobę.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Leku Neo-Angin Spray nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek stosuje się na śluzówkę jamy ustnej i gardła.

KIEDY NEO-ANGIN SPRAY NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Neo-Angin Spray nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Neo-Angin Spray, jeśli pacjent ma astmę oskrzelową lub inne schorzenia dróg oddechowych, w przebiegu których dochodzi do stanów spastycznych. Nie stosować leku Neo-Angin Spray u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NEO-ANGIN SPRAY?

Jeśli po upływie 3-4 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

JAK STOSOWAĆ NEO-ANGIN SPRAY Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NEO-ANGIN SPRAY W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Neo-Angin Spray. Ze względu na zawartość alkoholu, leku Neo-Angin Spray nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NEO-ANGIN SPRAY?

Bardzo rzadko obserwowano podrażnienie śluzówki jamy ustnej i przewodu pokarmowego. Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NEO-ANGIN SPRAY?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Może wystąpić podrażnienie śluzówki żołądka i jelit.

CZY NEO-ANGIN SPRAY WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku Neo-Angin Spray na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ NEO-ANGIN SPRAY?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych