Dodaj do mojego indeksu leków »

Neo-Angin tabletki do ssania (Dichlorobenzyl alcohol+Amylmetacresol+Levomenthol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Neo-Angin (OTC) tabletki do ssania 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Neo-Angin (OTC) tabletki do ssania 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg 36 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,90 Cena 100% (zł): 15,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Neo-Angin bez cukru (OTC) tabletki do ssania 1,2 mg + 0,6 mg + 5,72 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Neo-Angin tabletki do ssania

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA NEO-ANGIN LUB NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Neo-Angin
1 tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu. Lek zawiera glukozę i sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość cukrów należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.
Neo-Angin bez cukru
1 tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu. Lek zawiera izomalt - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Lek zawiera czerwień koszenilową, która może powodować reakcje alergiczne.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek działa antyseptycznie.

KIEDY STOSUJE SIĘ NEO-ANGIN LUB NEO-ANGIN BEZ CUKRU

Lek jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy przyjmować dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat
Należy powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny. Nie stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Tabletek nie należy połykać ani żuć.

KIEDY NEO-ANGIN LUB NEO-ANGIN BEZ CUKRU NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 4-5 dni objawy utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli ból gardła utrzymuje się lub wystąpią takie objawy, jak kaszel i gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo rzadko obserwowano podrażnienie śluzówki jamy ustnej i przewodu pokarmowego. Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Może wystąpić podrażnienie śluzówki żołądka i jelit.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych