LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Neomycinum TZF aerozol (Neomycin)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Pielęgniarka 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Neomycinum TZF (Rp) aerozol na skórę, zawiesina 11,72 mg/g 1 poj. 16 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Neomycinum TZF (Rp) aerozol na skórę, zawiesina 11,72 mg/g 1 poj. 32 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,00 Cena 100% (zł): 29,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Neomycinum TZF: aerozol na skórę, zawiesina (11,72 mg/g) 1 poj. 32 g

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.
Opis produktu stanowi wyciąg z ChPL i jest z nią zgodny w zakresie informacji w nim zawartych.

Antybiotyk aminoglikozydowy do stosowania na skórę.

SKŁAD
1 g zawiesiny zawiera 11,72 mg neomycyny w postaci siarczanu.

Wskazania

Ropne choroby skóry, zwłaszcza wywołane przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec zakaźny).
Ropne powikłania alergicznych chorób skóry (w połączeniu z kortykosteroidami).
Zakażone niewielkie oparzenia i odmrożenia.

W dalszej części serwisu znajdują się informacje fachowe przeznaczone dla profesjonalistów. 

Potwierdzam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą profesjonalnie związaną z ochroną zdrowia lub z obrotem produktami leczniczymi.

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne


Nowy użytkownik     Posiadam kontoZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

Neomycinum TZF aerozol

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne POLFA S.A.

Co zawiera lek Neomycinum TZF aerozol?

Lek Neomycinum TZF jest aerozolem na skórę. Lek jest dostępny na receptę.
1 g zawiera 11,72 mg neomycyny w postaci siarczanu.

Jak działa lek Neomycinum TZF aerozol?

Neomycyna należy do grupy antybiotyków aminoglikozydowych.

Kiedy stosować lek Neomycinum TZF aerozol?

Lek Neomycinum TZF aerozol jest wskazany w leczeniu: ropnych chorób skóry, zwłaszcza wywołanych przez gronkowce (np. czyraczność, liszajec zakaźny); ropnych powikłań alergicznych chorób skóry (w połączeniu z kortykosteroidami); zakażonych niewielkich oparzeń i odmrożeń.

Jak stosować lek Neomycinum TZF aerozol?

Sposób stosowania aerozolu Neomycinum TZF i czas stosowania ustala lekarz.

Sposób podawania

Lek jest przeznaczony tylko do stosowania na skórę. Chorobowo zmienione miejsca na skórze należy spryskiwać strumieniem zawiesiny przez 1 do 3 sekund, w odległości 15 do 20 cm. Po każdym nałożeniu leku należy dokładnie umyć ręce mydłem i wodą.

Kiedy lek Neomycinum TZF aerozol nie może być stosowany?

Leku nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (neomycynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Neomycinum TZF aerozol?

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Neomycinum TZF aerozol zostaną przeanalizowane przeciwwskazania do jego stosowania. Lekarz wyjaśni, jak prawidłowo należy stosować lek. Należy ponownie zwrócić się do lekarza, jeśli objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu. Leku nie należy stosować długotrwale, na duże powierzchnie skóry, na uszkodzoną skórę, pod opatrunkami okluzyjnymi (uszczelniającymi). Unikać kontaktu leku ze śluzówkami. Chronić oczy przed rozpylaną substancją; nie wdychać rozpylanej substancji. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem leku.

Jak stosować lek Neomycinum TZF aerozol z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty, suplementach diety i kosmetykach.
Podczas leczenia nie należy jednocześnie stosować miejscowo innych leków, ponieważ może to wpływać na stężenia substancji czynnych w miejscu aplikacji leku oraz spowodować wystąpienie interakcji lub podrażnienia skóry.

Czy można stosować lek Neomycinum TZF aerozol w ciąży i okresie karmienia piersią?

O stosowaniu aerozolu Neomycinum TZF u kobiet w ciąży lub karmiących piersią powinien zdecydować lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Neomycinum TZF aerozol?

W ulotce dołączonej do leku Neomycinum TZF aerozol pacjent znajdzie informacje o jego działaniach niepożądanych. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza, jeśli w miejscu stosowania pojawi się podrażnienie skóry.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Neomycinum TZF aerozol?

Długotrwałe lub nieprawidłowe stosowanie leku może spowodować wystąpienie ogólnych objawów niepożądanych leku. W razie przypadkowego połknięcia leku (np. przez dziecko) należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub zgłosić do najbliższego szpitala.

Jak przechowywać lek Neomycinum TZF aerozol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Chronić przed światłem słonecznym; nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50°C. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Produkty zawierające tę samą substancję czynną

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem