LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Neosine duo (Inosine pranobex + Zinc)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Neosine duo (Rp) syrop 500 mg + 3,125 mg Zn/5 ml 1 but. 150 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 29,60 Cena 100% (zł): 29,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Neosine duo (Rp) tabletki 1000 mg + 6,25 mg Zn 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Neosine duo (Rp) tabletki 1000 mg + 6,25 mg Zn 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 56,00 Cena 100% (zł): 56,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Neosine duo

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Neosine duo?

Lek Neosine duo występuje w postaci syropu i tabletek. Obie pozycje są dostępne na receptę.
Neosine duo syrop
5 ml syropu zawiera 500 mg inozyny pranobeksu i 3,125 mg jonów cynku (w postaci glukonianu cynku). Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje uczuleniowe.
Neosine duo tabletki
1 tabletka zawiera 1000 mg inozyny pranobeksu i 6,25 mg jonów cynku (w postaci glukonianu cynku). Lek zawiera skrobię pszeniczną - leku nie powinni stosować pacjenci z alergią na pszenicę inną niż celiakia.

Jak działa Neosine duo?

Lek Neosine duo zawiera 2 substancje czynne: inozyny pranobeks i cynk. Inozyny pranobeks działa przeciwwirusowo i zwiększa odporność organizmu. Cynk wspomaga system odpornościowy organizmu, ma działanie przeciwzapalne i przeciwwirusowe.

Kiedy stosować Neosine duo?

Lek Neosine duo stosuje się:
- wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych;
- w leczeniu opryszczki warg i skóry twarzy wywołanych przez wirus opryszczki pospolitej (Herpes simplex);
- w stanach zwiększonego zapotrzebowania na cynk, występującego w wyżej wymienionych wskazaniach.

Jak stosować Neosine duo?

Dawkowanie leku Neosine duo i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Do dawkowania syropu należy używać miarki lub strzykawki doustnej dołączonej do opakowania leku.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Neosine duo?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy ją przyjąć tak szybko jak to jest możliwe, chyba że zbliża się czas zastosowania kolejnej dawki; należy wówczas pominąć zapomnianą dawkę i przyjąć kolejną w odpowiednim czasie. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy lek Neosine duo nie może być stosowany?

Leku Neosine duo nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (inozyny pranobeks lub glukonian cynku) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami reakcji alergicznej mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka.
Leku Neosine duo syrop nie należy stosować u dzieci w pierwszym roku życia.
Leku Neosine duo tabletki nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 8 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Neosine duo?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Neosine duo lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany i czy są konieczne badania kontrolne. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Jak stosować lek Neosine duo z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować lek Neosine duo w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Neosine duo u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Neosine duo?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Neosine duo, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Neosine duo?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Neosine duo wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Neosine duo może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jeśli wystąpi ból głowy, zawroty głowy lub uczucie senności, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych czynności wymagających koncentracji.

Jak przechowywać Neosine duo?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu butelki syropu wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner