Dodaj do mojego indeksu leków »

Neotac (Inosine pranobex) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Neotac (OTC) syrop 50 mg/ml 1 but. 180 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 17,40 Cena 100% (zł): 17,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Neotac

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Tactica Pharmaceuticals Sp. z o.o.

CO ZAWIERA NEOTAC

1 ml syropu zawiera 50 mg inozyny pranobeksu. Inozyny pranobeks jest kompleksem zawierającym inozynę oraz 4 acetamidobenzoesan 2-hydroksypropylodimetyloamoniowy w stosunku molarnym 1:3. Lek zawiera sacharozę - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu, które mogą powodować reakcje uczuleniowe.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Inozyny pranobeks jest lekiem przeciwwirusowym i zwiększającym odporność organizmu.

KIEDY STOSUJE SIĘ NEOTAC

Lek stosuje się wspomagająco u osób z obniżoną odpornością, w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie trwa zazwyczaj od 5 do 14 dni. Po ustąpieniu objawów podawanie leku zazwyczaj kontynuuje się jeszcze przez 1 do 2 dni.
Dorośli, w tym osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)
1 ml syropu na kg masy ciała na dobę - zwykle 60 ml syropu na dobę podawane w 3 lub 4 dawkach.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 1 roku: 1 ml syropu na kg masy ciała na dobę podawane w 3 równych dawkach:
dzieci o masie ciała 10 do 14 kg: 5 ml syropu 3 razy na dobę;
dzieci o masie ciała 15 do 20 kg: 5 do 7,5 ml syropu 3 razy na dobę;
dzieci o masie ciała 21 do 30 kg: 7,5 do 10 ml syropu 3 razy na dobę;
dzieci o masie ciała 31 do 40 kg: 10 do 15 ml syropu 3 razy na dobę;
dzieci o masie ciała 41 do 50 kg: 15 do 17,5 ml syropu 3 razy na dobę.
Leku nie należy stosować u dzieci w 1. roku życia.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek.
Sposób podawania
W celu odmierzenia zalecanej objętości, należy stosować dołączoną do opakowania miarkę o pojemności 10 ml, z podziałką co 2,5 ml.

KIEDY NEOTAC NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (inozyny pranobeks) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Objawami uczulenia mogą być: wysypka skórna, świąd, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta występuje aktualnie napad dny moczanowej lub badania wykazały zwiększone stężenie kwasu moczowego we krwi.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 5 do 14 dni stosowania leku objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed rozpoczęciem przyjmowania leku należy skontaktować się z lekarzem: jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady dny moczanowej lub zwiększone stężenie kwasu moczowego; jeśli u pacjenta występowała w przeszłości kamica nerkowa lub żółciowa; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie należy skonsultować z lekarzem stosowanie następujących leków: allopurynol lub inne leki stosowane w leczeniu dny moczanowej; leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego, w tym leki moczopędne (np. furosemid, torasemid, kwas etakrynowy, hydrochlorotiazyd, chlortalidon, indapamid); leki wpływające na układ immunologiczny, np. stosowane po przeszczepach narządów; azydotymidyna - lek stosowany w leczeniu pacjentów zakażonych wirusem HIV.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Nie zaleca się stosowania inozyny pranobeksu w okresie ciąży i karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często może wystąpić zwiększenie stężenia kwasu moczowego we krwi lub w moczu. Często: zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, wysypka skórna, świąd, bóle stawów, nudności, wymioty, dyskomfort w nadbrzuszu, zmęczenie, złe samopoczucie, ból głowy, zawroty głowy. Niezbyt często: biegunka, zaparcie, nerwowość, senność lub trudności w zasypaniu, zwiększona objętość moczu.
Należy natychmiast skonsultować się z lekarzem, jeżeli wystąpi którykolwiek z następujących objawów: nagle pojawiający się świszczący oddech, trudności z oddychaniem, obrzęk powiek, twarzy lub warg, wysypka lub świąd (zwłaszcza jeżeli dotyczą całego ciała).

PRZEDAWKOWANIE LEKU
W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Jest mało prawdopodobne, aby lek miał wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie należy stosować leku dłużej niż 5 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych