Dodaj do mojego indeksu leków »

Neurovit (Thiamine - vitamin B1+Pyridoxine - vitamin B6+Cyanocobalamin - vitamin B12) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Neurovit (Rp) tabletki powlekane 100 mg + 200 mg + 0,2 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Neurovit (Rp) tabletki powlekane 100 mg + 200 mg + 0,2 mg 100 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 56,00 Cena 100% (zł): 56,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Neurovit

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

G.L. Pharma GmbH

CO ZAWIERA NEUROVIT?

1 tabletka powlekana Neurovit zawiera: 100 mg witaminy B1, 200 mg witaminy B6 i 0,2 mg witaminy B12.

jak działa neurovit?

Lek Neurovit zawiera zestaw witamin B1, B6 i B12, które mają szczególne znaczenie dla utrzymania prawidłowego metabolizmu w komórkach nerwowych.

kiedy stosować neurovit?

Lek Neurovit jest stosowany w zaburzeniach układu nerwowego spowodowanych niedoborem witamin z grupy B.

jak stosować neurovit?

Dawkowanie leku Neurovit i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować po posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając niewielką ilością płynu.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku neurovit?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki, ale przyjąć kolejną dawkę o właściwej porze.

kiedy neurovit nie może być stosowany?

Leku Neurovit nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (witaminę B1, witaminę B6, witaminę B12) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Neurovit nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku neurovit?

Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Jeśli podczas stosowania leku wystąpi uczucie kłucia lub mrowienia lub inne działania niepożądane należy skontaktować się z lekarzem, który zmieni dawkowanie lub zaleci odstawienie leku.

jak stosować neurovit z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować neurovit w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Neurovit u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku neurovit?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Neurovit, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku neurovit?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy skontaktować się z lekarzem.

czy neurovit wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Neurovit nie ma wpływu na zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać neurovit?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych