Dodaj do mojego indeksu leków »

Nicorette Fruit (Nicotine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Nicorette Fruit (OTC) tabletki do ssania 4 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,30 Cena 100% (zł): 19,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nicorette Fruit

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

McNeil AB

CO ZAWIERA NICORETTE FRUIT

1 tabletka do ssania zawiera 4 mg nikotyny.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek ułatwia odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

KIEDY STOSUJE SIĘ NICORETTE FRUIT

Lek jest stosowany w celu złagodzenia objawów odstawiennych i zmniejszenia głodu nikotynowego, które występują w trakcie podejmowania próby zaprzestania palenia lub zmniejszania liczby wypalanych papierosów, gdy próbuje się rzucić palenie.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Lek Nicorette Fruit 4 mg nadaje się do stosowania u osób palących o wysokim stopniu uzależnienia od nikotyny, tj. które wypalają pierwszego papierosa w trakcie dnia w ciągu 30 minut od przebudzenia lub które wypalają więcej niż 20 papierosów na dobę.
Sposób stosowania leku zależy od tego, czy pacjent rzuca palenie natychmiast, czy rzuca palenie stopniowo.
Natychmiastowe rzucenie palenia
Rozpocząć leczenie od stosowania od 8 do 12 tabletek do ssania na dobę. Gdy tylko pojawi się pragnienie zapalenia papierosa, należy umieścić w jamie ustnej 1 tabletkę do ssania i poczekać, aż się rozpuści. Stosować w ten sposób tabletki do ssania przez maksymalnie 6 tygodni, a następnie stopniowo zmniejszać liczbę tabletek stosowanych w ciągu doby. Gdy pacjent stosuje tylko 1 lub 2 tabletki do ssania na dobę, powinien je całkowicie odstawić. Po całkowitym zaprzestaniu palenia pacjent może czasem odczuwać gwałtowną potrzebę zapalenia papierosa - w takim wypadku można ponownie zastosować tabletkę do ssania.
Stopniowe rzucanie palenia
W przypadku odczucia silnego pragnienia zapalenia papierosa należy zastosować tabletkę do ssania Nicorette Fruit zamiast papierosa, aby opanować głód nikotynowy. Należy zmniejszyć liczbę papierosów wypalanych w ciągu doby do jak najmniejszej liczby. Jeśli pacjent nie będzie w stanie zmniejszyć liczby wypalanych codziennie papierosów po 6 tygodniach, powinien zasięgnąć porady lekarza. Gdy tylko pacjent poczuje, że jest to w stanie zrobić, powinien całkowicie zaprzestać palenia papierosów. Należy wówczas postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi natychmiastowego rzucenia palenia, przedstawionymi powyżej. Pacjent powinien to zrobić jak najszybciej. Jeśli próba całkowitego zaprzestania palenia nie powiedzie się w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia stosowania leku, należy zasięgnąć porady lekarza.
Nie stosować więcej niż 15 tabletek do ssania w ciągu doby. Jeśli pacjent odczuwa potrzebę stosowania leku przez okres dłuższy niż 9 miesięcy, powinien zasięgnąć porady lekarza.
Młodzież w wieku 12-17 lat
Lek należy stosować wyłącznie, jeśli zostanie zalecony przez lekarza.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Leku nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Sposób użycia
Należy umieścić 1 tabletkę w jamie ustnej i przesuwać ją od czasu do czasu z jednej strony jamy ustnej na drugą, aż do całkowitego rozpuszczenia. Powinno to potrwać mniej niż 20 minut. Tabletki do ssania nie należy rozgryzać ani połykać w całości. Nie należy jeść ani pić, gdy tabletka do ssania znajduje się w jamie ustnej.

KIEDY NICORETTE FRUIT NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nikotynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów w wieku poniżej 12 lat ani u osób niepalących.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: bólu w klatce piersiowej (niestabilna dławica piersiowa) lub objawów dławicy piersiowej w spoczynku, choroby serca wpływającej na szybkość lub miarowość rytmu serca, niewyrównanego nadciśnienia tętniczego, przebytego ostatnio zawału serca lub udaru mózgu, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, zapalenia przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy, guza chromochłonnego nadnerczy, ciężkiej lub średnio nasilonej choroby wątroby, ciężkiej choroby nerek, wystąpienia kiedykolwiek reakcji alergicznych, takich jak obrzęk warg, twarzy i gardła (obrzęk naczynioruchowy) lub pokrzywka.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków; klozapiny, teofiliny, takryny, ropinirolu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Najlepiej aby kobieta ciężarna zaprzestała palenia bez stosowania leków zawierających nikotynę. Jeśli nie uda jej się tego dokonać, może zastosować lek, jednak wyłącznie po konsultacji z lekarzem. Leku nie należy przyjmować w trakcie karmienia piersią. Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku, należy go stosować bezpośrednio po karmieniu i nie później niż 2 godziny przed rozpoczęciem karmienia.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Bardzo często mogą wystąpić: kaszel, ból głowy, czkawka, nudności, podrażnienie gardła, jamy ustnej i języka. Często: reakcje miejscowe, takie jak uczucie pieczenia, zapalenie jamy ustnej, zmiany odczuwania smaku, uczucie zimna, ciepła i mrowienia na skórze, suchość w jamie ustnej lub zwiększone wydzielanie śliny, uczucie niestrawności, ból lub dyskomfort w jamie brzusznej, wymioty, wzdęcia lub biegunka, zgaga, uczucie zmęczenia, nadwrażliwość. Niezbyt często: dolegliwości w obrębie nosa, takie jak niedrożność, kichanie, skurcz oskrzeli lub duszność, ucisk w gardle, zaczerwienienie skóry lub zwiększone pocenie, reakcje w obrębie jamy ustnej, takie jak uczucie mrowienia jamy ustnej, zapalenie języka, owrzodzenie jamy ustnej, uszkodzenie śluzówki jamy ustnej lub zmiana brzmienia głosu, ból jamy ustnej i gardła, odbijanie, kołatanie serca, przyspieszenie rytmu serca, nadciśnienie tętnicze, wysypka, świąd lub zaczerwienienie skóry, dyskomfort i ból w klatce piersiowej, osłabienie, złe samopoczucie. Rzadko: trudności w przełykaniu, zmniejszone czucie w jamie ustnej, szybkie i nieregularne bicie serca, odruch wymiotny. Mogą także wystąpić: niewyraźne widzenie, nasilone łzawienie, suchość w gardle, dyskomfort w obrębie żołądka, ból warg.
Należy przerwać stosowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej, takie jak obrzęk naczynioruchowy.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty, zwiększone wydzielanie śliny, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu i znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść naczyniowa i drgawki.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Nie obserwowano wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych