Dodaj do mojego indeksu leków »

Nicorette Invisipatch (Nicotine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Nicorette Invisipatch (OTC) system transdermalny, plaster 10 mg/16 h 7 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 72,50 Cena 100% (zł): 72,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nicorette Invisipatch (OTC) system transdermalny, plaster 15 mg/16 h 7 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 72,50 Cena 100% (zł): 72,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nicorette Invisipatch (OTC) system transdermalny, plaster 15 mg/16 h 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 217,00 Cena 100% (zł): 217,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nicorette Invisipatch (OTC) system transdermalny, plaster 25 mg/16 h 7 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 72,50 Cena 100% (zł): 72,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nicorette Invisipatch (OTC) system transdermalny, plaster 25 mg/16 h 28 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 217,00 Cena 100% (zł): 217,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nicorette Invisipatch

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

McNeil AB

CO ZAWIERA NICORETTE INVISIPATCH

1 plaster zawiera 15.75 mg nikotyny i dostarcza 10 mg nikotyny w ciągu 16 godzin.
1 plaster zawiera 23.62 mg nikotyny i dostarcza 15 mg nikotyny w ciągu 16 godzin.
1 plaster zawiera 39.37 mg nikotyny i dostarcza 25 mg nikotyny w ciągu 16 godzin.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek ułatwia odzwyczajenie się od palenia tytoniu.

KIEDY STOSUJE SIĘ NICORETTE INVISIPATCH

Lek jest wskazany w leczeniu uzależnienia od wyrobów tytoniowych u osób zdecydowanych na rzucenie nałogu poprzez złagodzenie głodu nikotynowego i objawów odstawiennych, występujących po zaprzestaniu palenia.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i osoby w podeszłym wieku
Plaster należy przykleić rano, po przebudzeniu, na nieuszkodzoną powierzchnię skóry, a zdjąć przed pójściem spać.
U osób o dużym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od plastra 25 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez 8 tygodni. Następnie należy rozpocząć stopniowe odstawianie plastrów. Należy stosować raz na dobę plaster 15 mg/16 h przez 2 tygodnie, a następnie plaster 10 mg/16 h raz na dobę przez kolejne 2 tygodnie.
U osób o małym stopniu uzależnienia zaleca się rozpocząć leczenie od plastra 15 mg/16 h stosowanego raz na dobę przez 8 tygodni, a następnie kontynuować leczenie za pomocą plastra 10 mg/16 h stosowanego przez kolejne 4 tygodnie.
Nie zaleca się stosowania plastrów dłużej niż przez 6 miesięcy. Niektórzy byli palacze mogą jednak wymagać dłuższego okresu leczenia, aby nie wrócić do nałogu.
Plastry można stosować same lub w skojarzeniu z gumami zawierającymi nikotynę. Wykorzystanie więcej niż jednej formy nikotynowej terapii zastępczej jest korzystne w przypadku osób palących, które powróciły do nałogu palenia pomimo stosowania w przeszłości monoterapii lub które mają trudności w opanowaniu chęci zapalenia papierosa podczas stosowania monoterapii. Dlatego, jeśli to konieczne, plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h i nikotynowa guma 2 mg mogą być stosowane łącznie. Plaster Nicorette Invisipatch 15 mg/16 h należy przykleić rano, po przebudzeniu i odkleić po 16 godzinach, przed pójściem spać. Należy go stosować zgodnie z dawkowaniem zatwierdzonym dla stosowania w monoterapii. Nikotynową gumę 2 mg należy żuć w momencie poczucia silnej chęci zapalenia papierosa, nie przekraczając maksymalnej dawki dobowej 15 gum. Guma może być stosowana w ten sposób przez okres 12 tygodni, następnie należy stopniowo ograniczać stosowanie gum. Maksymalny czas stosowania gum wynosi 12 miesięcy.
Dzieci i młodzież
Bez zalecenia lekarza nie należy stosować leku u osób w wieku poniżej 18 lat.
Sposób użycia
Plaster należy stosować na czystą, suchą, nieuszkodzoną, nieowłosioną skórę, np. w obrębie pośladków, górnej części ramienia lub klatki piersiowej. Należy zmieniać miejsce przyklejenia plastra każdego dnia, to samo miejsce nie powinno być stosowane przez kolejne dni. Można się kąpać i brać prysznic jak zwykle. Po odklejeniu zużyte plastry należy wyrzucić w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt domowych.

KIEDY NICORETTE INVISIPATCH NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nikotynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem w przypadku: bólów w klatce piersiowej lub objawów dławicy piersiowej, niewyrównanego nadciśnienia tętniczego, przebytego ostatnio udaru mózgu lub zawału mięśnia sercowego, choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, zapalenia przełyku, nadczynności tarczycy, cukrzycy insulinozależnej, guza chromochłonnego nadnerczy, ciężkiej lub umiarkowanej choroby wątroby, ciężkiej choroby nerek. Plaster należy usunąć przed wykonaniem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI), aby zapobiec oparzeniom.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków; klomipraminy, fluwoksaminy, klozapiny, olanzapiny, teofiliny, takryny, ropinirolu, pentazocyny.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często mogą wystąpić: wysypka, pokrzywka. Niezbyt często: kołatanie serca, przyspieszenie akcji serca, reakcje w miejscu podania, przewlekłe zmęczenie, dyskomfort i ból w klatce piersiowej, złe samopoczucie, ból mięśni w okolicy plastra, duszność, nadmierne pocenie, zaczerwienienie twarzy, nadciśnienie. Rzadko: reakcje alergiczne (w tym ciężkie reakcje alergiczne). Mogą także wystąpić: dyskomfort żołądkowo-jelitowy, reakcja anafilaktyczna, ból kończyn, obrzęk naczynioruchowy, rumień.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego spożycia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania obejmują: nudności, wymioty, nadmierne ślinienie, ból brzucha, biegunkę, nadmierne pocenie się, ból głowy, zawroty głowy, zaburzenia słuchu oraz znaczne osłabienie. Po dużych dawkach objawom tym może towarzyszyć niedociśnienie, słabe i niemiarowe tętno, trudności w oddychaniu, wyczerpanie, zapaść krążeniowa i drgawki.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci i uważnie pozbywać się zużytych plastrów.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych