LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja LISTOPAD 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nifuroksazyd Gedeon Richter (Nifuroxazide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nifuroksazyd Gedeon Richter (OTC) tabletki powlekane 100 mg 24 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,20 Cena 100% (zł): 9,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nifuroksazyd Gedeon Richter (OTC) kapsułki twarde 200 mg 12 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nifuroksazyd Gedeon Richter

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Gedeon Richter Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER?

Nifuroksazyd Gedeon Richter 100 mg
1 tabletka powlekana zawiera 100 mg nifuroksazydu. Lek zawiera żółcień chinolinową - może powodować reakcje alergiczne.
Nifuroksazyd Gedeon Richter 200 mg
1 kapsułka twarda zawiera 200 mg nifuroksazydu. Lek zawiera sacharozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

JAK DZIAŁA NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER?

Nifuroksazyd jest lekiem przeciwbakteryjnym.

KIEDY STOSOWAĆ NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER?

Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter stosuje się w celu leczenia w ostrych i przewlekłych biegunkach pochodzenia bakteryjnego, a także w innych schorzeniach przebiegających z biegunką.

JAK STOSOWAĆ NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku Nifuroksazyd Gedeon Richter nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dorośli i dzieci w wieku od 7 lat
Nifuroksazyd Gedeon Richter 100 mg
Zazwyczaj stosowana dawka to 2 tabletki Nifuroksazyd Gedeon Richter 100 mg przyjmowane 4 razy na dobę, co 6 godzin.
Nifuroksazyd Gedeon Richter 200 mg
Zazwyczaj stosowana dawka to 1 kapsułka Nifuroksazyd Gedeon Richter 200 mg przyjmowana 4 razy na dobę, co 6 godzin.
Dzieci
Leku Nifuroksazyd Gedeon Richter nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 7 lat.
Sposób podawania
Tabletki lub kapsułkę należy połknąć w całości, popijając odpowiednią ilością płynu, na przykład szklanką wody. Tabletki nie należy przegryzać ani kruszyć.

KIEDY NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Nifuroksazyd Gedeon Richter nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nifuroksazyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER?

Jeśli biegunka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, pomimo stosowania leku Nifuroksazyd Gedeon Richter, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wystąpienia reakcji uczuleniowej z objawami, takimi jak: wysypka, swędzenie, należy przerwać stosowanie leku Nifuroksazyd Gedeon Richter. Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter stosuje się łącznie z dietą, polegającą na wykluczeniu soków, surowych warzyw i owoców oraz pikantnych i ciężkostrawnych potraw, jak również mrożonek i zimnych napojów. Podczas leczenia biegunki konieczne jest stałe uzupełnianie płynów (doustnie lub dożylnie) w zależności od stanu ogólnego pacjenta, w celu uzupełnienia utraty płynów spowodowanej przez biegunkę. W przypadku ciężkiej i długotrwałej biegunki, ciężkich wymiotów lub niechęci do jedzenia, należy rozważyć nawadnianie drogą dożylną. Podczas leczenia nifuroksazydem nie należy pić alkoholu. 

JAK STOSOWAĆ NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w przypadku stosowania leku Nifuroksazyd Gedeon Richter u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER?

W indywidualnych przypadkach reakcji uczuleniowej na nifuroksazyd mogą pojawić się bóle brzucha, nudności i nasilenie biegunki. Rzadko mogą wystąpić: wysypka, krosty na skórze, swędzenie i guzki na skórze. Mogą także wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Nifuroksazyd Gedeon Richter, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Nifuroksazyd Gedeon Richter nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i posługiwania się narzędziami.

JAK PRZECHOWYWAĆ NIFUROKSAZYD GEDEON RICHTER?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl