Dodaj do mojego indeksu leków »

Nifuroksazyd Hasco (Nifuroxazide) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Nifuroksazyd Hasco (OTC) tabletki powlekane 100 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nifuroksazyd 200 Hasco (OTC) tabletki powlekane 200 mg 12 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 10,00 Cena 100% (zł): 10,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nifuroksazyd Hasco

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA NIFUROKSAZYD HASCO?

1 tabletka powlekana Nifuroksazyd Hasco zawiera 100 mg lub 200 mg nifuroksazydu. Lek zawiera żółcień chinolinową i żółcień pomarańczową - może powodować reakcje alergiczne.

JAK DZIAŁA NIFUROKSAZYD HASCO?

Nifuroksazyd jest lekiem przeciwbakteryjnym.

KIEDY STOSOWAĆ NIFUROKSAZYD HASCO?

Lek Nifuroksazyd Hasco stosuje się w ostrej lub przewlekłej biegunce w przebiegu zakażeń bakteryjnych przewodu pokarmowego.

JAK STOSOWAĆ NIFUROKSAZYD HASCO?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować leku Nifuroksazyd Hasco dłużej niż 3 dni.
Dorośli
Zalecana dawka to 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: zalecana dawka to 600 do 800 mg na dobę w 2-4 dawkach podzielonych. Leku Nifuroksazyd Hasco nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek stosuje się doustnie.

KIEDY NIFUROKSAZYD HASCO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Nifuroksazyd Hasco nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (nifuroksazyd) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NIFUROKSAZYD HASCO?

Jeśli biegunka utrzymuje się dłużej niż 3 dni, pomimo stosowania leku Nifuroksazyd Hasco, należy skontaktować się z lekarzem. Podczas leczenia biegunki niezbędne jest uzupełnianie płynów i elektrolitów. Lek Nifuroksazyd Hasco należy stosować równocześnie z zachowaniem ścisłej diety z wykluczeniem soków, surowych warzyw i owoców, pikantnych i ciężkostrawnych potraw. Jeśli biegunka utrzymuje się po 2-3 dniach leczenia lub w przypadku nasilenia biegunki podczas stosowania leku Nifuroksazyd Hasco, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. Podczas leczenia nifuroksazydem nie należy pić alkoholu. 

JAK STOSOWAĆ NIFUROKSAZYD HASCO Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NIFUROKSAZYD HASCO W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty w przypadku stosowania leku Nifuroksazyd Hasco u kobiet w ciąży i u kobiet karmiących piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NIFUROKSAZYD HASCO?

Podczas stosowania leku mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości objawiające się skórnymi odczynami alergicznymi.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NIFUROKSAZYD HASCO?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku Nifuroksazyd Hasco, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY NIFUROKSAZYD HASCO WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Nifuroksazyd Hasco nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ NIFUROKSAZYD HASCO?

|

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych