LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Noctis (Doxylamine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Noctis (Rp) tabletki powlekane 12,5 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 23,00 Cena 100% (zł): 23,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Noctis

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

Co zawiera Noctis?

Lek Noctis występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka powlekana zawiera 12,5 mg wodorobursztynianu doksylaminy. Lek zawiera czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

Jak działa Noctis?

Doksylamina jest lekiem przeciwhistaminowym, który wykazuje działanie uspokajające oraz ułatwiające zasypianie i właśnie to działanie zostało wykorzystane w leku Noctis.

Kiedy stosować Noctis?

Lek Noctis jest wskazany w krótkotrwałym, objawowym leczeniu sporadycznej bezsenności, zwłaszcza w przypadku trudności z zasypianiem, częstych przebudzeń nocnych lub wczesnego w godzinach porannych.

Jak stosować Noctis?

Dawkowanie leku Noctis, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać, popijając odpowiednią ilością wody. Tabletki należy przyjmować 30 minut przed snem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Noctis?

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Noctis nie może być stosowany?

Leku Noctis nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (doksylaminę), inne leki przeciwhistaminowe lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Noctis nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Noctis?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Noctis lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Lek Noctis może zmieniać wyniki skórnych testów alergicznych - jeśli pacjent ma planowane wykonanie takich testów należy przerwać stosowanie leku Noctis 3 dni przed ich wykonaniem. Podczas przyjmowania leku Noctis nie wolno pić alkoholu. W czasie upałów lek Noctis może zwiększyć ryzyko odwodnienia i objawów udaru cieplnego.

Jak stosować Noctis z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Jak stosować Noctis z jedzeniem i piciem?

Nie zaleca się picia soku grejpfrutowego podczas stosowania leku Noctis.

Czy można stosować Noctis w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Noctis u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Noctis?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Noctis, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Jeśli u pacjenta wystąpi zakażenie z objawami gorączki i poważnym pogorszeniem stanu ogólnego lub gorączka z miejscowymi objawami zakażenia, takimi jak ból gardła lub ból w drogach moczowych, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Noctis?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku lub połknięcia tabletek przez dziecko, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Noctis wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Noctis może powodować senność również następnego dnia po jego zastosowaniu, przez co może wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn - nie zaleca się prowadzenia pojazdów ani obsługiwania maszyn, jeśli pacjent stosuje lek Noctis.

Jak przechowywać Noctis?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama