LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nolpaza control (Pantoprazole) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nolpaza control (OTC) tabletki dojelitowe 20 mg 14 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,50 Cena 100% (zł): 14,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nolpaza control

Informacja dla pacjenta

Krka d.d., Novo mesto

SKŁAD
1 tabletka dojelitowa zawiera 20 mg pantoprazolu (w postaci pantoprazolu sodowego półtorawodnego). 1 tabletka zawiera 18 mg sorbitolu.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie objawów choroby refluksowej przełyku (np. zgaga, zarzucanie treści żołądkowej) u dorosłych.

Dawkowanie

Dorośli
Zalecana dawka to 20 mg pantoprazolu (1 tabletka) na dobę. W celu uzyskania złagodzenia objawów, konieczne może okazać się stosowanie leku przez kolejne 2-3 dni. Po zupełnym ustąpieniu objawów leczenie powinno zostać przerwane. Bez konsultacji z lekarzem leczenie nie powinno trwać dłużej niż 4 tygodnie. Pacjenta należy pouczyć o konieczności konsultacji z lekarzem, jeśli objawy nie ustąpią w ciągu 2 tygodni leczenia.
Dzieci i młodzież
Stosowanie preparatu nie jest zalecane u dzieci i młodzieży poniżej 18. roku życia ze względu na ograniczoną ilość danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby nie ma konieczności modyfikacji dawkowania.
Sposób podawania
Tabletki dojelitowe należy przyjmować przed posiłkiem, połykając w całości i popijając wodą. Tabletek nie należy żuć ani rozgryzać.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Jednoczesne podawanie z atazanawirem.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Decyzję czy kontynuować lub przerwać karmienie piersią albo kontynuować lub przerwać stosowanie pantoprazolu należy podjąć, biorąc pod uwagę korzyści dla dziecka wynikające z karmienia piersią oraz korzyści dla kobiety wynikające z leczenia pantoprazolem.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Niezbyt często: ból głowy, zawroty głowy; biegunka, nudności, wymioty, uczucie pełności w jamie brzusznej i wzdęcia, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból i dyskomfort w nadbrzuszu; wysypka skórna, rumień, wykwity skórne, świąd; osłabienie, zmęczenie i złe samopoczucie; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (aminotransferaz, gamma-GT); zaburzenia snu. Rzadko: agranulocytoza; zaburzenia smaku; zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie; pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy; bóle stawów, bóle mięśni; hiperlipidemie i zwiększone stężenie lipidów (triglicerydy, cholesterol), zmiana masy ciała; podwyższenie temperatury ciała, obrzęki obwodowe; nadwrażliwość; zwiększenie stężenia bilirubiny; depresja (i pogorszenie stanu psychicznego); ginekomastia.

UWAGI
Podczas stosowania preparatu mogą wystąpić działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i zaburzenia widzenia - w takich przypadkach pacjenci nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl