LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Dodaj do mojego indeksu leków »

Nucala (Mepolizumab)

Lek nie jest refundowany

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie Refundacja Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Nucala (Rpz) proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mg 1 fiolka
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nucala (Rpz) roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce 100 mg 1 amp.-strzyk. 1 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nucala (Rpz) roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu 100 mg 1 wstrzykiwacz 1 ml
Refundacja
brak refundacji
Opłata
pacjenta (zł):
Cena
100% (zł):
Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nucala

Opis produktu jest zgodny z oficjalnie zarejestrowaną informacją.

GlaxoSmithKline Trading Services Ltd.

Co zawiera lek Nucala?

Lek Nucala występuje w trzech postaciach: w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, w postaci roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce oraz w postaci roztworu do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu. Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.

  • Nucala proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
    1 fiolka zawiera 100 mg mepolizumabu. Po rozpuszczeniu, 1 ml roztworu zawiera 100 mg mepolizumabu.
  • Nucala roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce
    1 ampułko-strzykawka zawiera 100 mg mepolizumabu.
  • Nucala roztwór do wstrzykiwań we wstrzykiwaczu
    1 wstrzykiwacz zawiera 100 mg mepolizumabu.

Jak działa lek Nucala?

Mepolizumab należy do grupy leków nazywanych przeciwciałami monoklonalnymi. Jego działanie polega na blokowaniu białka o nazwie interleukina-5. Blokując działanie tego białka, lek Nucala ogranicza wytwarzanie eozynofili w szpiku kostnym i zmniejsza liczbę eozynofili we krwi i w płucach.

Kiedy stosować lek Nucala?

Lek Nucala jest stosowany u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych w leczeniu ciężkiej astmy eozynofilowej oraz eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń.
U dorosłych lek jest także stosowany do leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa oraz do leczenia zespołu hipereozynofilowego.

Jak stosować lek Nucala?

Dawkowanie leku Nucala w zależności od choroby oraz długość leczenia określa lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lekiem Nucala, ponieważ przerwanie lub zakończenie leczenia może spowodować nawrót objawów lub napadów choroby. W przypadku nasilenia objawów choroby podczas przyjmowania wstrzyknięć leku Nucala należy wezwać lekarza.

Sposób podawania

Nucala proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań
Lek będzie podawany przez lekarza, pielęgniarkę lub fachowy personel medyczny we wstrzyknięciu podskórnym.
Nucala roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce lub wstrzykiwaczu
Lek może być wstrzykiwany podskórnie samodzielnie przez pacjenta lub opiekuna po odpowiednim przeszkoleniu przez lekarza lub pielęgniarkę. Podając lek samodzielnie, należy zawsze przestrzegać zaleceń odnośnie sposobu przygotowania i podawania leku zawartych w ulotce dołączonej do opakowania. Pacjent może wstrzyknąć samodzielnie lek Nucala w udo lub brzuch. Jeśli wstrzyknięcie wykonuje opiekun, może wstrzyknąć lek w górną część ramienia. Jeśli potrzebne jest wykonanie więcej niż jednego wstrzyknięcia w celu uzyskania pełnej dawki, należy zachować odstęp co najmniej 5 cm między miejscami wstrzyknięć. Nie należy wstrzykiwać leku w odległości mniejszej niż 5 cm od pępka ani w miejscu, w którym skóra jest zasiniona, tkliwa, zaczerwieniona lub twarda.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Nucala?

W przypadku pominięcia podania dawki leku, pacjent powinien wstrzyknąć następną dawkę leku, gdy tylko sobie o tym przypomni. Jeśli pacjent nie zauważył pominięcia dawki do czasu zastosowania kolejnej dawki, powinien wstrzyknąć następną dawkę zgodnie z planem.

Kiedy lek Nucala nie może być stosowany?

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (mepolizumab) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Nucala nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat do leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej lub eozynofilowej ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń.
Lek Nucala w ampułko-strzykawce lub we wstrzykiwaczu nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat do leczenia ciężkiej astmy eozynofilowej; u dzieci w wieku od 6 do 11 lat zostanie podany przez pielęgniarkę lub lekarza lek Nucala w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.
Lek Nucala nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat do leczenia przewlekłego zapalenia zatok przynosowych z polipami nosa oraz zespołu hipereozynofilowego.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Nucala?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Nucala lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane z jego stosowaniem i zadecyduje o podjęciu leczenia. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli mimo wprowadzenia leczenia astma występująca u pacjenta będzie nadal niekontrolowana lub dojdzie do jej nasilenia. Należy porozmawiać z lekarzem, jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości związane ze stosowaniem tego leku. Lek Nucala może osłabiać odporność organizmu na zakażania spowodowane przez pasożyty, dlatego jeśli u pacjenta już występuje zakażanie pasożytnicze, musi być ono wyleczone przed rozpoczęciem stosowania leku. Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub zgłosić się po pomoc medyczną, jeśli pacjent zauważy jakiekolwiek objawy wskazujące na wystąpienie ciężkiej reakcji alergicznej.

Jak stosować lek Nucala z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Po rozpoczęciu stosowania leku Nucala nie należy nagle przerywać stosowania dotychczas przyjmowanych leków na astmę, przewlekłe zapalenie zatok przynosowych z polipami nosa, eozynofilową ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń lub zespół hipereozynofilowy. Leki te, a szczególnie doustne kortykosteroidy, muszą być odstawiane stopniowo, pod bezpośrednim nadzorem lekarza i w zależności od odpowiedzi na leczenie lekiem Nucala.

Czy można stosować lek Nucala w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz podejmuje decyzję o możliwości zastosowania leku Nucala u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Nucala?

Działania niepożądane powiązane z terapią lekiem Nucala są szczegółowo opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli w trakcie leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli pojawią się objawy ciężkiej reakcji alergicznej (takie jak: obrzęk powiek, twarzy, warg, języka lub jamy ustnej; pokrzywka; wysypka skórna; uczucie ucisku w klatce piersiowej, problemy z oddychaniem).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Nucala?

W przypadku wstrzyknięcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem.

Czy lek Nucala wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Nucala nie wpływa lub ma nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać lek Nucala?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w tekturowym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Lek Nucala w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań jest podawany jest przez lekarza lub pielęgniarkę.
Ampułko-strzykawkę i wstrzykiwacz z lekiem Nucala należy przechowywać w lodówce (w temperaturze 2-8°C); nie należy ich zamrażać. Ampułko-strzykawkę lub wstrzykiwacz można wyjąć z lodówki i przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze pokojowej (do 30°C) nie dłużej niż 7 dni. Ampułko-strzykawkę lub wstrzykiwacz należy wyrzucić, jeśli były przechowywany poza lodówką dłużej niż 7 dni. Po wyjęciu z lodówki ampułko-strzykawkę lub wstrzykiwacz należy pozostawić na około 30 minut, aby w sposób naturalny lek ogrzał się do temperatury pokojowej; nie należy ich ogrzewać w żaden inny sposób. Nie należy używać ampułko-strzykawki ani wstrzykiwacza, jeśli roztwór jest mętny, ma zmienioną barwę lub zawiera cząstki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk

Nucala - produkty o tym samym składzie (zawierające te same substancje czynne)

banerbaner
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.
Rozumiem