LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nurofen Mięśnie i Stawy żel (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nurofen Mięśnie i Stawy (OTC) żel 50 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nurofen Mięśnie i Stawy żel

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

CO ZAWIERA NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL?

1 g żelu Nurofen Mięśnie i Stawy zawiera 50 mg ibuprofenu.

JAK DZIAŁA NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL?

Ibuprofen działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie.

KIEDY STOSOWAĆ NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL?

Lek Nurofen Mięśnie i Stawy żel jest przeznaczony do szybkiego leczenia objawowego bólu mięśniowego, bólu pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak: lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, fibromialgia i nerwobóle.

JAK STOSOWAĆ NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat
Należy wycisnąć 4 do 10 cm żelu (ilość odpowiadająca dawce 50 do 125 mg ibuprofenu) na miejsce objęte dolegliwościami i delikatnie wsmarować w skórę do momentu wchłonięcia. Po zastosowaniu leku należy umyć ręce. Nie należy stosować leku na to samo miejsce wcześniej niż po upływie 4 godzin. Leku nie należy stosować częściej niż 4 razy na dobę. Leku nie należy stosować pod opatrunkiem okluzyjnym. Lek jest przeznaczony tylko do stosowania krótkotrwałego; nie wolno go stosować dłużej niż 14 dni bez opinii lekarza.
Dzieci i młodzież
Leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zaleceń lekarza.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest konieczne specjalne dostosowanie dawki leku u osób w podeszłym wieku.
Sposób podawania
Lek należy stosować na nieuszkodzoną skórę.

KIEDY NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ibuprofen) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku, jeśli pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz jeśli uprzednio wystąpiła u niego reakcja alergiczna (np. astma oskrzelowa, skurcz oskrzeli, nieżyt nosa, pokrzywka i obrzęk naczynioruchowy) po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel nie należy stosować na uszkodzoną skórę lub skórę w stanie zapalnym, na usta lub okolice oczu. Leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel nie wolno stosować w ostatnich 3 miesiącach ciąży.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL?

Jeśli po upływie 2 tygodni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Konieczna jest konsultacja z lekarzem w przypadku pacjentów z astmą lub chorobą alergiczną w wywiadzie, chorobą wrzodową czynną lub w wywiadzie, chorobami zapalnymi jelit, skazą krwotoczną, chorobami nerek. Lek należy stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, ponieważ mogą być bardziej podatne na wystąpienie działań niepożądanych leku. W trakcie stosowania leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel należy chronić leczony obszar skóry przed działaniem promieni słonecznych lub sztucznych źródeł światła (np. lamp opalających). Stosowanie leku należy przerwać, jeśli pojawi się wysypka.

JAK STOSOWAĆ NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.Jednoczesne stosowanie ibuprofenu i kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych może powodować zwiększenie częstości występowania działań niepożądanych.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie wolno stosować leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel w ostatnich 3 miesiącach ciąży. W pierwszych sześciu miesiącach ciąży należy unikać stosowania leku. Ilość leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel przyjmowana przez niemowlę karmione piersią jest znikoma; leku nie wolno stosować bezpośrednio na piersi.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL?

Podczas stosowania leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel rzadko może wystąpić toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka lub rumień wielopostaciowy. Mogą także wystąpić następujące objawy niepożądane: reakcje nadwrażliwości, ból brzucha, niestrawność, upośledzenie nerek, zmiany na skórze (np. zaczerwienienie) i mrowienie w miejscu podania, nieswoiste reakcje alergiczne i anafilaktyczne, astma oskrzelowa, zaostrzenie astmy oskrzelowej, skurcz oskrzeli, różne wysypki skórne, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy.
Stosowanie leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel należy przerwać i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy reakcji alergicznej (np. astma oskrzelowa, świszczący oddech, duszność, wysypka).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL?

Przypadkowe przedawkowanie żelu wydaje się niemożliwe. W razie przypadkowego połknięcia żelu przez dziecko, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem. Objawy przedawkowania ibuprofenu obejmują: zawroty głowy, nudności, wymioty, senność, ból głowy, niedociśnienie tętnicze.

CZY NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Nie są znane działania niepożądane leku Nurofen Mięśnie i Stawy żel mające wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ NUROFEN MIĘŚNIE I STAWY ŻEL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl