Dodaj do mojego indeksu leków »

Nurofen Mięśnie i Stawy (Ibuprofen) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Nurofen Mięśnie i Stawy (OTC) żel 50 mg/g 1 tuba 50 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,90 Cena 100% (zł): 15,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nurofen Mięśnie i Stawy (OTC) żel 50 mg/g 1 tuba 100 g 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nurofen Mięśnie i Stawy

Informacja dla pacjenta

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

SKŁAD
1 g żelu zawiera 50 mg ibuprofenu.

WSKAZANIA
Preparat jest przeznaczony do szybkiego leczenia objawowego bólów mięśniowych, bólów pleców, bólu towarzyszącego chorobom układu mięśniowo-szkieletowego, takim jak lekkie postacie zapalenia stawów, skręcenia, urazy sportowe, fibromialgia i nerwobóle.

DAWKOWANIE
Dorośli, osoby w podeszłym wieku i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Należy wycisnąć od 4 do 10 cm żelu (ilość odpowiadająca 50 do 125 mg ibuprofenu) i delikatnie wsmarować w miejsce objęte dolegliwościami, aż do całkowitego wchłonięcia. Preparatu nie należy stosować częściej niż co 4 godziny i nie więcej niż 4 razy na dobę. Jeżeli nie ma potrzeby smarowania rąk w celach leczniczych, po każdorazowym nałożeniu preparatu należy umyć ręce. Preparat nie jest przeznaczony do stosowania pod opatrunkiem okluzyjnym. Jeśli po upływie 2 tygodni stosowania preparatu objawy nie ustąpią lub ulegną zaostrzeniu, należy zalecić pacjentowi zasięgnięcie porady lekarza.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Nie ma właściwego wskazania do stosowania preparatu w postaci żelu u dzieci.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Należy zachować ostrożność podczas stosowania preparatu u pacjentów z niewydolnością nerek lub wątroby.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Nadwrażliwość na kwas acetylosalicylowy lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne. Występowanie w wywiadzie skurczu oskrzeli, nieżytu nosa lub pokrzywki w związku z przyjmowaniem kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Należy zachować ostrożność w przypadku zalecania preparatu kobietom w ciąży.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: zaburzenia skóry (np. zaczerwienienie) i mrowienie skóry występujące w miejscu podania leku, niespecyficzne reakcje alergiczne i anafilaktyczne; astma, zaostrzenie astmy, skurcz oskrzeli lub duszność; wysypki różnego rodzaju, świąd, pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy, martwica naskórka i rumień wielopostaciowy (rzadziej); ból brzucha, niestrawność.

UWAGI
Preparatu nie należy stosować na uszkodzoną lub będącą w stanie zapalnym skórę. Należy unikać kontaktu preparatu z oczami i z błoną śluzową jamy ustnej.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych