LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Nurofen Ultima (Ibuprofen+Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Nurofen Ultima (OTC) tabletki powlekane 200 mg + 500 mg 12 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,00 Cena 100% (zł): 9,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Nurofen Ultima (OTC) tabletki powlekane 200 mg + 500 mg 24 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 15,50 Cena 100% (zł): 15,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Nurofen Ultima

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

CO ZAWIERA NUROFEN ULTIMA?

1 tabletka powlekana Nurofen Ultima zawiera 200 mg ibuprofenu i 500 mg paracetamolu.

JAK DZIAŁA NUROFEN ULTIMA?

Lek Nurofen Ultima zawiera dwie substancje czynne: ibuprofen i paracetamol. Ibuprofen jest lekiem przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i przeciwzapalnym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, które łagodzą gorączkę, ból i obrzęk. Paracetamol jest lekiem przeciwbólowym i przeciwgorączkowym, który działając inaczej niż ibuprofen, łagodzi ból i gorączkę.

KIEDY STOSOWAĆ NUROFEN ULTIMA?

Lek Nurofen Ultima jest stosowany w krótkotrwałym leczeniu łagodnego do umiarkowanego bólu związanego z migreną, bólu głowy, bólu pleców, bólów menstruacyjnych, bólu zęba, bólów reumatycznych, bólu mięśni, bólu związanego z łagodnymi postaciami zapalenia stawów. Lek Nurofen Ultima jest także wskazany w leczeniu objawów przeziębienia oraz grypy, bólu gardła i gorączki.

JAK STOSOWAĆ NUROFEN ULTIMA?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
1 tabletka Nurofen Ultima z jedzeniem lub piciem, do 3 razy na dobę. Należy zachować co najmniej 6-godzinną przerwę między kolejnymi dawkami. Jeśli po przyjęciu 1 tabletki objawy nie ustępują, można przyjąć maksymalnie 2 tabletki do 3 razy na dobę. Nie należy przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu 24 godzin (co odpowiada 3000 mg paracetamolu, 1200 mg ibuprofenu na dobę). Leku Nurofen Ultima nie należy stosować dłużej niż przez 3 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.
Dzieci
Leku Nurofen Ultima nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Nie jest wymagane dostosowanie dawki leku Nurofen Ultima u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie zaleca się stosowania ibuprofenu u osób z zaawansowaną niewydolnością nerek lub wątroby.
Sposób podawania
Lek zaleca się przyjmować w trakcie jedzenia.

KIEDY NUROFEN ULTIMA NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Nurofen Ultima nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (ibuprofen i paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli pacjent przyjmuje inne leki zawierające paracetamol (ryzyko przedawkowania)

lub jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki przeciwbólowe takie jak ibuprofen, kwas acetylosalicylowy w dużych dawkach (powyżej 75 mg na dobę) lub inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ) w tym inhibitory cyklooksygenazy-2 (COX-2). Nie należy stosować leku u osób, u których po zastosowaniu kwasu acetylosalicylowego lub innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały w przeszłości: duszność, napady astmy, pokrzywka lub alergiczny nieżyt nosa lub krwawienie z przewodu  pokarmowego. Lek Nurofen Ultima jest także przeciwwskazany w przypadku: czynnej lub przebytej choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy, ciężkiej niewydolności nerek lub wątroby, ciężkiej niewydolności serca, krwawienia z naczyń mózgowych lub innego krwawienia, zaburzeń krzepnięcia krwi. Leku nie należy stosować w przypadku choroby alkoholowej. Leku nie wolno podawać kobietom w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Nie stosować leku Nurofen Ultima u osób w wieku poniżej 18 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU NUROFEN ULTIMA?

Nie należy stosować leku dłużej niż przez 3 dni. Jeżeli objawy utrzymują się lub nasilają, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli u pacjenta stwierdzono: układowy toczeń rumieniowaty lub chorobę tkanki łącznej; choroby przewodu pokarmowego oraz przewlekłe zapalne choroby jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego lub chorobę Leśniowskiego-Crohna); nadciśnienie tętnicze krwi lub zaburzenie czynności serca; zaburzenia czynności nerek lub wątroby; zaburzenia krzepnięcia krwi; czynną lub przebytą astmę oskrzelową lub objawy reakcji alergicznych oraz po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego. Przyjmowanie takich leków jak ibuprofen może być związane z niewielkim  zwiększeniem ryzyka ataku serca (zawału serca) lub udaru. W przypadku kłopotów  z sercem, cukrzycy, zwiększonego stężenia cholesterolu, palenia tytoniu należy omówić leczenie z lekarzem lub farmaceutą. W przypadku ospy wietrznej zaleca się unikanie stosowania ibuprofenu. Osoby w wieku podeszłym są bardziej narażone na występowanie działań niepożądanych. W czasie stosowania leku Nurofen Ultima nie należy pić alkoholu (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Podczas długotrwałego podawania leku należy regularnie kontrolować aktywność enzymów wątrobowych, czynność nerek oraz morfologię krwi.

JAK STOSOWAĆ NUROFEN ULTIMA Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ibuprofenu nie należy przyjmować jednocześnie z innymi lekami z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych, innymi lekami przeciwbólowymi lub kwasem acetylosalicylowym (w dawkach przeciwbólowych). Przed przyjęciem ibuprofenu szczególnie istotne jest poinformowanie lekarza o stosowaniu następujących leków: kwasu acetylosalicylowego (w małej dawce dobowej), kortykosteroidów, inhibitorów konwertazy  angiotensyny lub leków blokujących receptory adrenergiczne, leków  moczopędnych, leków zapobiegających krzepnięciu krwi (takich jak warfaryna), litu lub selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, niektórych  antybiotyków (chinolony, aminoglikozydy), leków stosowanych w leczeniu cukrzycy pochodnych sulfonylomocznika, metotreksatu, digoksyny, cyklosporyny, takrolimusu, zydowudyny.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ NUROFEN ULTIMA W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Leku Nurofen Ultima nie należy stosować w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Należy zachować szczególną ostrożność podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Ibuprofen może utrudniać zajście w ciążę: jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU NUROFEN ULTIMA?

Często: bóle brzucha lub złe samopoczucie, nudności lub wymioty, biegunka; zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (w badaniach krwi). Niezbyt często: ból głowy i zawroty głowy, gazy i zaparcia, wysypka, obrzęk twarzy; zmniejszenie liczby krwinek czerwonych lub zwiększenie liczby płytek krwi. Bardzo rzadko: zmniejszenie liczby krwinek (objawiające się bólem gardła, owrzodzeniem jamy ustnej, objawami grypopodobnymi, silnym zmęczeniem, niewyjaśnionymi krwawieniami, siniakami oraz krwawieniami z nosa); zaburzenia widzenia, dzwonienie w uszach, splątanie; dezorientacja, depresja, omamy; zmęczenie, ogólne złe samopoczucie; ostre reakcje skórne, w tym powstawanie pęcherzy; wysokie ciśnienie krwi, zatrzymanie wody w organizmie; problemy z wątrobą (objawiające się zażółceniem skóry oraz białkówek oczu); problemy z nerkami (objawiające się zwiększonym lub zmniejszonym oddawaniem moczu, puchnięciem nóg).
Należy przerwać stosowanie leku Nurofen Ultima oraz skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią: zgaga, niestrawność; objawy krwawienia z przewodu pokarmowego (ostry ból brzucha, krwawe wymioty lub wymioty zawierające cząsteczki o ciemnej barwie, które przypominają fusy kawy, krew w stolcu, czarne smoliste stolce); objawy zapalenia opon mózgowych, takie jak sztywność karku, bóle głowy, złe samopoczucie, gorączka lub uczucie zdezorientowania; objawy ciężkiej reakcji alergicznej (obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w oddychaniu, nasilenie astmy).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU NUROFEN ULTIMA?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, gdyż istnieje ryzyko wystąpienia z opóźnieniem poważnego uszkodzenia wątroby.

CZY NUROFEN ULTIMA WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Brak danych dotyczących wpływu ibuprofenu na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę urządzeń mechanicznych w ruchu i sprawność psychofizyczną podczas stosowania leku Nurofen Ultima w zalecanych dawkach i przez zalecany okres.

JAK PRZECHOWYWAĆ NUROFEN ULTIMA?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl