LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Octeangin (Octenidine)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Octeangin (Rp) pastylki twarde 2,6 mg 24 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,70 Cena 100% (zł): 19,70 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Octeangin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.

Co zawiera Octeangin?

Lek Octeangin występuje w postaci pastylek i jest dostępny na receptę.
1 pastylka zawiera 2,6 mg dichlorowodorku oktenidyny. Lek zawiera izomalt - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku; zawartość izomaltu należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą; izomalt może mieć łagodne działanie przeczyszczające.

Jak działa Octeangin?

Lek Octeangin działa antyseptycznie.

Kiedy stosować Octeangin?

Lek Octeangin jest wskazany do stosowania u dorosłych i młodzieży w wieku od 12 lat do krótkotrwałego uzupełniającego leczenia zapalenia śluzówki jamy ustnej i gardła z takimi objawami jak ból, zaczerwienienie i obrzęk.

Jak stosować Octeangin?

Dawkowanie leku Octeangin i czas stosowania ustala lekarz. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej leku zleconej przez lekarza.
Sposób podawania
Pastylkę należy powoli rozpuścić w jamie ustnej.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Octeangin?

Nie należy przyjmować podwójnej dawki w celu uzupełnienia pominiętej pastylki.

Kiedy Octeangin nie może być stosowany?

Leku Octeangin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (dichlorowodorek oktenidyny) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Lek Octeangin nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku od 0 do 11 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Octeangin?

Przed przepisaniem leku Octeangin lekarz oceni przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze jego stosowaniem. W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza. Należy ściśle przestrzegać czasu leczenia określonego przez lekarza.

Jak stosować Octeangin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Octeangin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lekarz decyduje o przepisaniu leku Octeangin kobietom w ciąży lub karmiących piersią.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Octeangin?

Działania niepożądane związane ze stosowaniem leku Octeangin są opisane w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas stosowania leku wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Octeangin?

W razie przyjęcia zbyt dużej ilości pastylek należy skontaktować się z lekarzem.

Czy Octeangin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Nie przeprowadzono badań wpływu leku Octeangin na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Octeangin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Blister przechowywać w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner