LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Oculosan (Naphazoline+Zinc sulfate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Oculosan (OTC) krople do oczu, roztwór 0,05 mg + 0,2 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 33,00 Cena 100% (zł): 33,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Oculosan

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Laboratoires Thea

CO ZAWIERA OCULOSAN?

1 ml roztworu Oculosan zawiera 0,2 mg siarczanu cynku i 0,05 mg azotanu nafazoliny. Lek zawiera chlorek benzoksoniowy - może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych.

jak działa oculosan?

Lek Oculosan zawiera nafazolinę i siarczan cynku. Nafazolina zastosowana do worka spojówkowego powoduje zwężenie małych naczyń krwionośnych i zmniejszenie przekrwienia i obrzęku spojówek; łagodzi objawy, takie jak pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Siarczan cynku działa ściągająco i słabo odkażająco.

kiedy stosować oculosan?

Lek Oculosan jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu zaczerwienienia i niespecyficznego podrażnienia oczu.

jak stosować oculosan?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Zwykle stosuje się 1 kroplę leku Oculosan do każdego oka 3 do 4 razy na dobę. Lek Oculosan nie powinien być stosowany dłużej niż 3 dni bez kontroli lekarskiej.
Dzieci
Leku Oculosan nie należy stosować u dzieci.
Osoby w podeszłym wieku
Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Brak danych dotyczących konieczności zmniejszania dawki u osób z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek.
Sposób podawania
Lek jest przeznaczony tylko do stosowania do oka. Nie należy dotykać końcówką zakraplacza do jakiejkolwiek powierzchni.

kiedy oculosan nie może być stosowany?

Leku Oculosan nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (nafazolinę i cynk) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Stosowanie nafazoliny jest przeciwwskazane u osób z jaskrą z wąskim kątem przesączania oraz w przypadku stosowania leków z grupy inhibitorów MAO (również w okresie do 10 dni od zakończenia ich przyjmowania). Leku Oculosan nie należy stosować w zespole suchego oka, zwłaszcza w przypadku suchego zapalenia rogówki i spojówki (zespół Sjögrena). Nie stosować w ciąży i okresie karmienia piersią. Nie stosować u dzieci.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku oculosan?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 2 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie leku Oculosan powinno się odbywać po dokładnym rozważeniu możliwych korzyści i zagrożeń u pacjentów z ciężkimi schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (np. z chorobą wieńcową, nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy) i (lub) zaburzeniami metabolicznymi (np. cukrzycą, nadczynnością tarczycy), jak również u chorych na jaskrę. Podrażnienie lub zaczerwienienie spowodowane poważnymi schorzeniami oczu, takimi jak zakażenie, obecność ciała obcego lub chemiczne uszkodzenie rogówki, wymagają pomocy lekarza. W przypadku wystąpienia silnego bólu oka, bólu głowy, zaniku widzenia, nagłego pojawienia się ruchomych plam w polu widzenia, nagłego zaczerwienienia oczu, bólu wywołanego światłem lub podwójnego widzenia należy natychmiast skonsultować się z lekarzem. Należy unikać długotrwałego stosowania leku. Przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut. Używanie miękkich soczewek kontaktowych ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego nie jest zalecane.

jak stosować oculosan z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Nafazoliny nie należy stosować jednocześnie z inhibitorami MAO oraz w okresie 10 dni po ich odstawieniu. Nafazolina może nasilać działanie trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu należy zachować 15-minutową przerwę pomiędzy zakropleniami.

czy można stosować oculosan w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Oculosan nie należy stosować u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku oculosan?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: reaktywne przekrwienie, pieczenie śluzówek, suchość śluzówek, działania ogólne (np. kołatanie serca, ból głowy, drżenia, osłabienie, nadmierna potliwość i podwyższenie ciśnienia tętniczego). Może wystąpić niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek lub - rzadko - rozszerzenie źrenic. Często obserwuje się występowanie ogólnych działań sympatykomimetycznych leku. Bardzo rzadko donoszono o występowaniu nadmiernego rogowacenia nabłonka spojówek z zamknięciem punktów łzowych i nadmiernym łzawieniem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku oculosan?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Zwykle spotykanymi objawami przedawkowania nafazoliny są: rozszerzenie źrenic, nudności, sinica, zwiększenie ciepłoty ciała, kurcze mięśni, przyspieszone bicie serca, zaburzenia rytmu serca, zatrzymanie pracy serca, podwyższenie ciśnienia tętniczego, obrzęk płuc, zaburzenia oddychania, zaburzenia psychiczne.
W przypadku połknięcia leku przez niemowlę lub małe dziecko istnieje ryzyko zatrucia. Podanie doustne leku Oculosan może powodować działanie hamujące ośrodkowy układ nerwowy, którego objawami są: senność, obniżenie temperatury ciała, wolna akcja serca, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bezdech i śpiączka.

czy oculosan wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Oculosan może powodować rozszerzenie źrenic i zaburzenia widzenia. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn będących w ruchu.

jak przechowywać oculosan?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 4 tygodnie.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl