LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Oftagel (Polyacrylic acid) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Oftagel (OTC) żel do oczu 2,5 mg/g 1 but. 10 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 21,00 Cena 100% (zł): 21,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Oftagel

Santen OY

SKŁAD
1 g żelu zawiera 2,5 mg karbomeru. Preparat zawiera chlorek benzalkoniowy.

Wskazania

Suche zapalenie rogówki i spojówki oraz leczenie objawowe innych postaci zespołu „suchego oka".

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku)
Wprowadzić 1 kroplę żelu do worka spojówkowego 1 do 4 razy na dobę w zależności od nasilenia dolegliwości.
Dzieci
Dotychczas nie przeprowadzono szczegółowych badań w zakresie stosowania preparatu u dzieci. Stosowanie preparatu u dzieci nie jest zalecane do momentu uzyskania dalszych danych.
Sposób podawania
Jeśli jednocześnie stosuje się inne leki podawane do worka spojówkowego, preparat należy podać jako ostatni, po upływie 15 minut od podania poprzedniego leku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Bezpośrednio po podaniu preparatu mogą przemijająco wystąpić zaburzenia widzenia, pieczenie lub objawy miejscowego podrażnienia.

UWAGI
W trakcie stosowania preparatu nie należy nosić miękkich soczewek kontaktowych. Należy usunąć twarde soczewki kontaktowe przed zakropleniem preparatu i odczekać co najmniej 30 minut przed ich ponownym założeniem. Preparat przemijająco może ograniczać ostrość widzenia. Zanim przystąpi się do prowadzenia pojazdów lub obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu, należy odczekać aż ustąpią zaburzenia widzenia występujące bezpośrednio po podaniu preparatu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama