Dodaj do mojego indeksu leków »

Oftahist (Olopatadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Oftahist (Rp) krople do oczu, roztwór 1 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,00 Cena 100% (zł): 37,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Oftahist

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA OFTAHIST?

1 ml roztworu Oftahist zawiera 1 mg olopatadyny w postaci chlorowodorku. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu.

JAK DZIAŁA OFTAHIST?

Olopatadyna zmniejsza nasilenie reakcji uczuleniowych.

KIEDY STOSOWAĆ OFTAHIST?

Lek Oftahist jest przeznaczony do leczenia objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

JAK STOSOWAĆ OFTAHIST?

Dawkowanie leku Oftahist, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek Oftahist należy stosować wyłącznie jako krople do oczu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU POMINIĘCIA DAWKI LEKU OFTAHIST?

Jeśli pacjent zapomni zastosować lek, należy możliwie najszybciej zakroplić do oka 1 kroplę, a później powrócić do normalnego, ustalonego sposobu dawkowania. Jeżeli do podania kolejnej dawki leku pozostało niewiele czasu, należy pominąć dawkę, o której zapomniano i kontynuować leczenie według zaleconego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

KIEDY OFTAHIST NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Oftahist nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (olopatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU OFTAHIST?

Jeśli objawy utrzymują się, należy poradzić się lekarza. Przed zastosowaniem leku Oftahist należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać 15 minut przed ponownym ich założeniem. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Lek Oftahist nie jest przeznaczony dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.

JAK STOSOWAĆ OFTAHIST Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ OFTAHIST W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

O zastosowaniu leku Oftahist u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU OFTAHIST?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Oftahist, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU OFTAHIST?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy przemyć oczy letnią wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

CZY OFTAHIST WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Przez pewien czas po zakropleniu leku Oftahist widzenie może być niewyraźne - nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn do czasu powrotu ostrości widzenia.

JAK PRZECHOWYWAĆ OFTAHIST?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 4 tygodnie od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych