Dodaj do mojego indeksu leków »

Oftahist (Olopatadine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Oftahist (OTC) krople do oczu, roztwór 1 mg/ml 1 but. 5 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 37,00 Cena 100% (zł): 37,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Oftahist

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Adamed Pharma S.A.

CO ZAWIERA OFTAHIST?

1 ml roztworu Oftahist zawiera 1 mg olopatadyny w postaci chlorowodorku. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie oczu.

jak działa oftahist?

Olopatadyna zmniejsza nasilenie reakcji uczuleniowych.

kiedy stosować oftahist?

Lek Oftahist jest przeznaczony do leczenia objawów ocznych (świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek) u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek. Lek Oftahist może być stosowany tylko u osób dorosłych.

jak stosować oftahist?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Zalecana dawka to 1 kropla leku Oftahist do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Należy zachować co najmniej 8 godzin przerwy pomiędzy zakropleniem dawek. Czas leczenia wynosi do 2 tygodni. Jeśli jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do 4 miesięcy po konsultacji lekarskiej. Nie należy stosować leku Oftahist dłużej niż 4 miesiące.
Dzieci i młodzież
Leku Oftahist nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Sposób podawania
Lek Oftahist należy stosować wyłącznie jako krople do oczu. Należy dokładnie przeczytać instrukcję dołączoną do opakowania i stosować lek wyłącznie zgodnie z zaleceniami.
Jeśli pacjent stosuje jednocześnie inne krople lub maści podawane do oczu, należy zachować co najmniej 5-10 minut przerwy pomiędzy podaniami kolejnych leków. Maści do oczu należy stosować na końcu.

kiedy oftahist nie może być stosowany?

Leku Oftahist nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (olopatadynę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku oftahist?

W przypadku braku poprawy lub nasilenia się objawów w ciągu 3 dni od rozpoczęcia stosowania leku Oftahist, należy skonsultować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Oftahist należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym ich założeniem. Należy unikać kontaktu leku z miękkimi soczewkami kontaktowymi.

jak stosować oftahist z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować oftahist w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Oftahist w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku oftahist?

Podczas stosowania leku Oftahist często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka; ból głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość śluzówki nosa, zmęczenie. Niezbyt często: zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia, wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd oka, zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk powiek, nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka; zapalenie śluzówki nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry, uczucie pieczenia skóry, suchość skóry. Mogą także wystąpić: obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na brzegach powiek; nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry i jej zaczerwienienie, ogólne osłabienie, złe samopoczucie.
Należy przerwać leczenie lekiem Oftahist i jak najszybciej skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala, jeśli podczas stosowania leku wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej, w tym problemy z oddychaniem, obrzęk gardła lub twarzy.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku oftahist?

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy przemyć oczy letnią wodą. Nie zakraplać następnych kropli do czasu nadejścia pory podania kolejnej dawki leku.

czy oftahist wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Przez pewien czas po zakropleniu leku Oftahist widzenie może być niewyraźne - nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu ustąpienia tego objawu.

jak przechowywać oftahist?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Lek może być stosowany przez 4 tygodnie od pierwszego otwarcia butelki.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych