LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Oktaseptal (Octenidine + Phenoxyethanol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Oktaseptal (OTC) aerozol na skórę, roztwór 1 mg + 20 mg/g 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,50 Cena 100% (zł): 9,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Oktaseptal (OTC) aerozol na skórę, roztwór 1 mg + 20 mg/g 1 but. 60 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Oktaseptal (OTC) aerozol na skórę, roztwór 1 mg + 20 mg/g 1 but. 250 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 31,00 Cena 100% (zł): 31,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Oktaseptal

Zakłady Farmaceutyczne UNIA Spółdzielnia Pracy

SKŁAD
1 g roztworu zawiera 1 mg dichlorowodorku oktenidyny i 20 mg fenoksyetanolu.

Wskazania

Preparat jest przeznaczony do stosowania na niezbyt rozległe rany i do wielokrotnego krótkotrwałego leczenia antyseptycznego w obrębie błon śluzowych i sąsiednich tkanek przed procedurami diagnostycznymi oraz przed i po niedużych zabiegach operacyjnych (np. w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii itd.):
- do leczenia antyseptycznego niezbyt rozległych ran oraz dezynfekcji skóry i błon śluzowych;
- do dezynfekcji jamy ustnej np. przy aftach, podrażnieniu spowodowanym noszeniem aparatu ortodontycznego lub protezy dentystycznej;
- przy opracowywaniu drobnych ran oparzeniowych i owrzodzeniowych;
- przy pielęgnacji nierozległych ran i szwów pooperacyjnych;
- przed i po badaniach diagnostycznych w obrębie żeńskich i męskich narządów płciowych, w tym pochwy, sromu, żołędzi prącia;
- przy czynnościach przed, w trakcie i po porodzie (m.in. do pielęgnacji krocza po jego nacięciu w trakcie porodu - episiotomii);
- przed i po zabiegach diagnostycznych w obrębie odbytu;
- przed i po cewnikowaniu pęcherza moczowego;
- przed czynnościami związanymi ze sztucznym zapłodnieniem;
- w pediatrii (m.in. do pielęgnacji kikuta pępowinowego);
- do ograniczonego czasowo wspomagającego leczenia antyseptycznego grzybicy międzypalcowej.

Dawkowanie

Preparat należy stosować w postaci nierozcieńczonej.
Dezynfekcja skóry i błon śluzowych
Nasączyć jałowy gazik preparatem i dokładnie przemywać miejsca, które mają być poddane zabiegowi. Po dokładnym zwilżeniu skóry lub błon śluzowych należy odczekać minimum 1 minutę (można wydłużyć czas do 5 minut). Po decyzji lekarza można rozpylić preparat bezpośrednio na skórę lub błony śluzowe. Należy równomiernie zwilżyć całą powierzchnię i pozostawić na co najmniej 1 minutę.
Dezynfekcja jamy ustnej
Jamę ustną należy płukać ilością 20 ml preparatu przez 20 sekund.
Opracowywanie drobnych ran oparzeniowych lub powstałych w przebiegu chorób układowych (cukrzyca, miażdżyca itp.)
Preparat należy stosować w postaci przymoczek. Gaziki należy zmieniać raz lub dwa razy na dobę.
Pielęgnacja ran i szwów pooperacyjnych
Preparat działa odkażająco oraz znieczulająco. Oczyszcza rany z martwych tkanek i wydzieliny, stymulując proces gojenia. Jałowy gazik należy nasączyć preparatem i przemywać od środka na zewnątrz rany. Aby uniknąć uszkodzenia tkanek, obrzęku miejscowego, nie należy wstrzykiwać lub wprowadzać preparatu do tkanki pod ciśnieniem. Zawsze należy zapewnić odpowiedni odpływ z rany (np. dren, odsysacz). Nasączony preparatem jałowy gazik pozostawiony w obrębie rany sprzyja oddzielaniu się martwiczych tkanek, co powoduje szybsze zagojenie się rany.
Wspomagająco w leczeniu grzybic skóry, między palcami stóp
Preparat rozpylać na chore powierzchnie rano i wieczorem przez okres 14 dni.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować do płukania jamy brzusznej (np. śródoperacyjnie), pęcherza moczowego ani błony bębenkowej.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Można rozważyć stosowanie preparatu w okresie ciąży, jeśli to konieczne. Dichlorowodorek oktenidyny nie wchłania się lub wchłania się w niewielkim stopniu, dlatego należy założyć, że nie przenika do mleka matki. Fenoksyetanol ulega szybkiemu i prawie całkowitemu wchłanianiu oraz jest wydalany niemal w całości w postaci utlenionej z moczem, dlatego jego obecność w mleku matki jest mało prawdopodobna. Preparatu nie powinno się stosować w okolicy piersi u matek karmiących piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: odczucie pieczenia, zaczerwienienie, świąd, odczucie ciepła. Bardzo rzadko: kontaktowe reakcje alergiczne, np. przemijające zaczerwienienie. Po przepłukaniu głębokich ran za pomocą strzykawki donoszono o przypadkach uporczywego obrzęku, rumienia i martwicy tkanki. W przypadku stosowania do płukania ust, preparat powoduje odczuwanie gorzkiego smaku, które utrzymuje się około godziny.

UWAGI
Należy unikać kontaktu preparatu z oczami. Preparatu nie wolno połykać ani dopuszczać do przedostania się preparatu do krwiobiegu, zwłaszcza w dużych ilościach, np. w wyniku przypadkowego wstrzyknięcia. Preparatu nie należy stosować razem ze środkami antyseptycznymi na bazie PVP-jodu (kompleks jodu z powidonem) na sąsiadujących partiach ciała, ponieważ może to spowodować intensywne brązowe lub fioletowe przebarwienia skóry. Nie należy dopuścić do styczności preparatu z anionowymi substancjami powierzchniowo czynnymi (tj. mydło, detergenty), gdyż może tworzyć trudno rozpuszczalne pozostałości. Ze względu na możliwość wystąpienia interakcji ze związkami anionowymi, zaleca się stosowanie jako rozpuszczalnika wody destylowanej (lub wody do wstrzykiwań).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama