LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Opokan-forte (Meloxicam)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Opokan-forte (Rp) tabletki 15 mg 10 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 2,71 Cena 100% (zł): 5,14 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Opokan-forte (Rp) tabletki 15 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 50% Opłata pacjenta (zł): 6,92 Cena 100% (zł): 13,84 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Opokan-forte

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Opokan-forte?

Lek Opokan-forte występuje w postaci tabletek i jest dostępny na receptę.
1 tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Lek zawiera laktozę - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Jak działa Opokan-forte?

Meloksykam jest lekiem przeciwbólowym z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych.

Kiedy stosować Opokan-forte?

Lek Opokan-forte jest wskazany do stosowania w krótkotrwałym objawowym leczeniu zaostrzeń choroby zwyrodnieniowej stawów oraz w długotrwałym objawowym leczeniu reumatoidalnego zapalenia stawów lub zesztywniającego zapalenia stawów kręgosłupa.

Jak stosować Opokan-forte?

Dawkowanie leku Opokan-forte dla poszczególnych schorzeń, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek należy przyjmować podczas posiłku, popijając wodą lub innym płynem.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Opokan-forte?

W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć dawkę tak szybko, jak to jest możliwe i kontynuować leczenie zgodnie z zaleceniami. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Opokan-forte nie może być stosowany?

Leku Opokan-forte nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (meloksykam) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na inne niesteroidowe leki przeciwzapalne.
Lek Opokan-forte nie jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku poniżej 15 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Opokan-forte?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Opokan-forte lekarz przeprowadzi z pacjentem dokładny wywiad, przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz czy należy poddać pacjenta szczególnie dokładnej obserwacji. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przyjmować większych dawek niż zalecane dla poszczególnych schorzeń. Co pewien czas należy skonsultować się z lekarzem w celu kontroli leczenia. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę leku Opokan-forte działającą przeciwbólowo i nie należy stosować leku dłużej niż jest to konieczne. Przyjmowanie takich leków jak Opokan-forte może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru, które zwiększa się w przypadku długotrwałego stosowania dużych dawek leku.

Jak stosować Opokan-forte z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Opokan-forte w ciąży i okresie karmienia piersią?

Leku Opokan-forte nie wolno stosować u kobiet podczas ostatnich trzech miesięcy ciąży ani u kobiet karmiących piersią. Podczas pierwszych sześciu miesięcy ciąży o zastosowaniu leku Opokan-forte decyduje lekarz. Jeżeli pacjentka planuje zajście w ciążę lub ma problemy z zajściem w ciążę, powinna o tym poinformować lekarza.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Opokan-forte?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Opokan-forte, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących objawów należy natychmiast przerwać stosowanie leku Opokan-forte i zgłosić się do lekarza lub do najbliższego szpitala: krwawienie z przewodu pokarmowego; napad duszności; obrzęk skóry lub śluzówek; skórne reakcje alergiczne; zmiany na śluzówkach lub rumień wielopostaciowy; objawy zapalenia wątroby.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Opokan-forte?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy jak najszybciej zwrócić się o pomoc medyczną.

Czy Opokan-forte wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu leku Opokan-forte na zdolność koncentracji. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych, takich jak: zawroty głowy, zaburzenia widzenia, senność lub zaburzenia orientacji, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Jak przechowywać Opokan-forte?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner