LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Oraseptan aerozol (Cetylpyridinium chloride + Lidocaine + Zinc) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Oraseptan (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 2,9 mg + 1,96 mg + 25,6 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Oraseptan aerozol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Co zawiera Oraseptan aerozol?

Lek Oraseptan występuje w postaci aerozolu do jamy ustnej i jest dostępny bez recepty.
1 ml aerozolu zawiera 2,9 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,96 mg chlorowodorku lidokainy oraz 25,6 mg glukonianu cynku (co odpowiada 3,7 mg jonów cynku). Lek zawiera lewomentol. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

Jak działa Oraseptan aerozol?

Lek Oraseptan aerozol wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

Kiedy stosować Oraseptan aerozol?

Lek Oraseptan aerozol jest wskazany do stosowania: w stanach zapalnych jamy ustnej; w zapaleniu dziąseł; w zakażeniach i owrzodzeniach śluzówki jamy ustnej (afty, pleśniawki), w tym wynikających z urazów wywołanych przez aparaty ortodontyczne i protezy dentystyczne.

Jak stosować Oraseptan aerozol?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie stosować leku Oraseptan aerozol dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez porozumienia z lekarzem. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli
Stosować po 3 dawki aerozolu Oraseptan co 1 lub 2 godziny. Nie stosować częściej niż 8 razy na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: stosować po 3 dawki aerozolu Oraseptan co 2 lub 3 godziny; nie stosować częściej niż 6 razy na dobę. Leku Oraseptan aerozol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Lek stosuje się miejscowo, spryskując powierzchnię śluzówki jamy ustnej. Leku nie należy stosować bezpośrednio przed lub podczas jedzenia lub picia - lek najlepiej stosować godzinę przed posiłkiem lub godzinę po posiłku.

Kiedy Oraseptan aerozol nie może być stosowany?

Leku Oraseptan aerozol nie należy stosować u pacjentów z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (lidokainę, chlorek cetylopirydyniowy, glukonian cynku), na inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Lek Oraseptan aerozol jest przeciwwskazany, jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek, jeśli choruje na miastenię lub methemoglobinemię. Nie stosować leku Oraseptan aerozol u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Oraseptan aerozol?

Jeśli po upływie 5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Oraseptan aerozol należy skonsultować się z lekarzem, jeśli stan zapalny gardła i gorączka utrzymują się kilka dni przed zastosowaniem leku Oraseptan oraz gdy bólowi gardła towarzyszy gorączka, zawroty głowy, nudności lub wymioty. Po zastosowaniu leku Oraseptan aerozol może wystąpić przemijające uczucie drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu, co może utrudniać jedzenie i picie, a także może zwiększać ryzyko zachłyśnięcia - nie należy jeść ani pić przez co najmniej godzinę po zastosowaniu leku. Należy zachować ostrożność podczas picia gorących napojów i jedzenia gorących pokarmów. Podczas stosowania leku Oraseptan aerozol nie należy spożywać produktów mlecznych, ponieważ zmniejszają one wchłanianie cynku.

Jak stosować Oraseptan aerozol z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Oraseptan aerozol w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Oraseptan aerozol.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Oraseptan aerozol?

Niezbyt często mogą wystąpić miejscowe reakcje skórne, takie jak: rumień, świąd, wyprysk, pieczenie. Rzadko: zapalenie śluzówki jamy ustnej, zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, bóle brzucha, biegunka), wymioty, metaliczny smak w ustach, ból głowy, pokrzywka, nadwrażliwość na światło słoneczne, ciężkie reakcje skórne, takie jak: wyprysk pęcherzowy lub pryszczowaty. Bardzo rzadko może wystąpić nasilenie występującej wcześniej niewydolności nerek.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Oraseptan aerozol?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Mogą wystąpić następujące objawy przedawkowania: nudności, wymioty, bóle brzucha, biegunka, metaliczny smak w ustach, ból głowy, zapaść (zatrzymanie krążenia z utratą przytomności), drgawki, śpiączka.

Czy Oraseptan aerozol wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Brak danych dotyczących wpływu leku Oraseptan aerozol na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Oraseptan aerozol?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania wynosi 3 miesiące.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama