LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja WRZESIEŃ 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Orofar Max (Cetylpyridinium chloride+Lidocaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Orofar Max (OTC) pastylki twarde 2 mg + 1 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 18,90 Cena 100% (zł): 18,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Orofar Max (OTC) pastylki twarde 2 mg + 1 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 25,00 Cena 100% (zł): 25,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Orofar Max

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA OROFAR MAX?

1 pastylka Orofar Max zawiera 2 mg chlorku cetylopirydyniowego i 1 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

JAK DZIAŁA OROFAR MAX?

Lek Orofar Max wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

KIEDY STOSOWAĆ OROFAR MAX?

Lek Orofar Max jest stosowany w miejscowym leczeniu bólu gardła i stanu zapalnego jamy ustnej.

JAK STOSOWAĆ OROFAR MAX?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Lek Orofar Max jest przeznaczony do krótkotrwałego stosowania przez maksymalnie 5 kolejnych dni. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka Orofar Max co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka Orofar Max co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylka Orofar Max co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę. Leku Orofar Max nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej; nie należy jej żuć ani połykać. Leku nie należy stosować bezpośrednio przed lub podczas jedzenia lub picia.

KIEDY OROFAR MAX NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Orofar Max nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (lidokainę, chlorek cetylopirydyniowy), na inne środki miejscowo znieczulające lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU OROFAR MAX?

Jeśli po upływie 5 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Orofar Max należy skonsultować się z lekarzem, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka, zawroty głowy lub wymioty. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej. Po zastosowaniu leku Orofar Max może wystąpić przemijające uczucie drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu, co może utrudniać jedzenie i picie, a także może zwiększać ryzyko przygryzienia warg i (lub) języka - nie należy jeść ani pić do czasu, kiedy uczucie drętwienia ustąpi.

JAK STOSOWAĆ OROFAR MAX Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ OROFAR MAX W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Orofar Max.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU OROFAR MAX?

Rzadko mogą wystąpić: nudności, podrażnienie jamy ustnej, podrażnienie gardła. Bardzo rzadko może wystąpić wysypka skórna.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU OROFAR MAX?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY OROFAR MAX WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Orofar Max nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ OROFAR MAX?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl