Dodaj do mojego indeksu leków »

Orofar Total Action aerozol (Benzoxonium chloride+Lidocaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Orofar Total Action (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 2 mg + 1,5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Orofar Total Action aerozol

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL?

1 ml roztworu Orofar Total Action zawiera 2 mg chlorku benzoksoniowego i 1,5 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

JAK DZIAŁA OROFAR TOTAL ACTION?

Lek Orofar Total Action wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

KIEDY STOSOWAĆ OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL?

Lek Orofar Total Action aerozol stosuje się: w zakażeniach gardła; w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia śluzówki jamy ustnej - afty); w łagodzeniu bólu gardła towarzyszącemu przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani. Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

JAK STOSOWAĆ OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli
Zalecana dawka to 4 rozpylenia aerozolu Orofar Total Action na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów między kolejnymi aplikacjami.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: zalecana dawka to 2-3 rozpylenia aerozolu Orofar Total Action na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów między kolejnymi aplikacjami. U dzieci lek należy stosować pod kontrolą osoby dorosłej. Nie należy stosować u dzieci, które w czasie podawania leku nie potrafią wstrzymać oddechu. Leku Orofar Total Action aerozol nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować bezpośrednio przed lub podczas jedzenia lub picia.

KIEDY OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Orofar Total Action aerozol nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (lidokainę, chlorek benzoksoniowy), na inne środki miejscowo znieczulające lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL?

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Orofar Total Action aerozol należy skonsultować się z lekarzem, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i śluzówce gardła. Po zastosowaniu leku Orofar Total Action aerozol może wystąpić przemijające uczucie drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu, co może utrudniać jedzenie i picie, a także może zwiększać ryzyko zachłyśnięcia - nie należy jeść ani pić do czasu, kiedy uczucie drętwienia ustąpi. Aerozolu nie należy rozpylać w pobliżu oczu ani go wdychać.

JAK STOSOWAĆ OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Orofar Total Action aerozol.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL?

Często może wystąpić podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne - w razie wystąpienia objawów, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, lub trudności w oddychaniu lub przełykaniu, należy przerwać stosowanie leku Orofar Total Action aerozol i niezwłocznie zwrócić się po pomoc lekarską.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Orofar Total Action aerozol nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ OROFAR TOTAL ACTION AEROZOL?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych