Dodaj do mojego indeksu leków »

Orofar Total Action tabletki do ssania (Benzoxonium chloride+Lidocaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Orofar Total Action (OTC) tabletki do ssania 1 mg + 1 mg 16 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,40 Cena 100% (zł): 14,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Orofar Total Action (OTC) tabletki do ssania 1 mg + 1 mg 24 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Orofar Total Action tabletki do ssania

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA OROFAR TOTAL ACTION

1 tabletka do ssania zawiera 1 mg chlorku benzoksoniowego i 1 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Lek wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

KIEDY STOSUJE SIĘ OROFAR TOTAL ACTION

Lek stosuje się: w zakażeniach gardła; w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia śluzówki jamy ustnej - afty); w łagodzeniu bólu gardła towarzyszącemu przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani. Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli
1 tabletkę należy ssać powoli co 2-3 godziny. W przypadku nasilonego zakażenia dawkę można zwiększyć do 1 tabletki co 1 lub 2 godziny. Nie należy stosować więcej niż 10 tabletek w ciągu doby. W przypadku leczenia aft, należy pozwolić tabletce rozpuszczać się powoli w pobliżu miejsca zmienionego chorobowo.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat nie powinny przyjmować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Tabletek nie należy żuć ani połykać. Leku nie należy stosować bezpośrednio przed lub podczas jedzenia lub picia.

KIEDY OROFAR TOTAL ACTION NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (lidokainę, chlorek benzoksoniowy), na inne środki miejscowo znieczulające lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem. Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i śluzówce gardła. Po zastosowaniu leku może wystąpić przemijające uczucie drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu, co może utrudniać jedzenie i picie, a także może zwiększać ryzyko przygryzienia warg i (lub) języka - nie należy jeść ani pić do czasu, kiedy uczucie drętwienia ustąpi.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Często może wystąpić podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne - w razie wystąpienia objawów, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, lub trudności w oddychaniu lub przełykaniu, należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie zwrócić się po pomoc lekarską.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od wilgoci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych