LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja GRUDZIEŃ 2020 (refundacja 01.11.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Orofar Total Action (Benzoxonium chloride+Lidocaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Orofar Total Action (OTC) aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór 2 mg + 1,5 mg/ml 1 but. 30 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 24,00 Cena 100% (zł): 24,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Orofar Total Action

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Stada Arzneimittel AG

CO ZAWIERA OROFAR TOTAL ACTION?

1 ml roztworu Orofar Total Action zawiera 2 mg chlorku benzoksoniowego i 1,5 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera małe ilości alkoholu (mniej niż 100 mg na dawkę).

JAK DZIAŁA OROFAR TOTAL ACTION?

Lek Orofar Total Action wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

KIEDY STOSOWAĆ OROFAR TOTAL ACTION?

Lek Orofar Total Action stosuje się: w zakażeniach gardła; w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia śluzówki jamy ustnej - afty); w łagodzeniu bólu gardła towarzyszącemu przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani. Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

JAK STOSOWAĆ OROFAR TOTAL ACTION?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli
Zalecana dawka to 4 rozpylenia aerozolu Orofar Total Action na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów między kolejnymi aplikacjami.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: zalecana dawka to 2-3 rozpylenia aerozolu Orofar Total Action na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. W razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów między kolejnymi aplikacjami. U dzieci lek należy stosować pod kontrolą osoby dorosłej. Nie należy stosować u dzieci, które w czasie podawania leku nie potrafią wstrzymać oddechu. Leku Orofar Total Action nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Leku nie należy stosować bezpośrednio przed lub podczas jedzenia lub picia.

KIEDY OROFAR TOTAL ACTION NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Orofar Total Action nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (lidokainę, chlorek benzoksoniowy), na inne środki miejscowo znieczulające lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU OROFAR TOTAL ACTION?

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Orofar Total Action należy skonsultować się z lekarzem, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i śluzówce gardła. Po zastosowaniu leku Orofar Total Action może wystąpić przemijające uczucie drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu, co może utrudniać jedzenie i picie, a także może zwiększać ryzyko zachłyśnięcia - nie należy jeść ani pić do czasu, kiedy uczucie drętwienia ustąpi. Aerozolu nie należy rozpylać w pobliżu oczu ani go wdychać.

JAK STOSOWAĆ OROFAR TOTAL ACTION Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ OROFAR TOTAL ACTION W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Orofar Total Action.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU OROFAR TOTAL ACTION?

Często może wystąpić podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne - w razie wystąpienia objawów, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, lub trudności w oddychaniu lub przełykaniu, należy przerwać stosowanie leku Orofar Total Action i niezwłocznie zwrócić się po pomoc lekarską.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU OROFAR TOTAL ACTION?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

CZY OROFAR TOTAL ACTION WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Orofar Total Action nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ OROFAR TOTAL ACTION?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl