LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Orofar Junior (Benzoxonium chloride + Lidocaine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Orofar Junior (OTC) tabletki do ssania 1 mg + 1 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,40 Cena 100% (zł): 14,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Orofar Junior (OTC) tabletki do ssania 1 mg + 1 mg 24 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,00 Cena 100% (zł): 16,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Orofar Junior

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Stada Arzneimittel AG

Co zawiera Orofar Junior?

Lek Orofar Junior występuje w postaci tabletek do ssania i jest dostępny bez recepty.
1 tabletka do ssania zawiera 1 mg chlorku benzoksoniowego i 1 mg chlorowodorku lidokainy. Lek zawiera sorbitol - jeśli stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Jak działa Orofar Junior?

Lek Orofar Junior wykazuje miejscowe działanie przeciwbólowe i odkażające.

Kiedy stosować Orofar Junior?

Lek Orofar Junior stosuje się: w zakażeniach gardła; w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia śluzówki jamy ustnej - afty); w łagodzeniu bólu gardła towarzyszącemu przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani. Pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina).

Jak stosować Orofar Junior?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leku nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane.
Dorośli
1 tabletkę Orofar Junior należy ssać powoli co 2-3 godziny. W przypadku nasilonego zakażenia dawkę można zwiększyć do 1 tabletki co 1 lub 2 godziny. Nie należy stosować więcej niż 10 tabletek Orofar Junior w ciągu doby. W przypadku leczenia aft, należy pozwolić tabletce rozpuszczać się powoli w pobliżu miejsca zmienionego chorobowo.
Dzieci
Dzieci w wieku powyżej 6 lat nie powinny przyjmować więcej niż 6 tabletek Orofar Junior w ciągu doby. Leku Orofar Junior nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Sposób podawania
Tabletek nie należy żuć ani połykać. Leku nie należy stosować bezpośrednio przed lub podczas jedzenia lub picia.

Kiedy Orofar Junior nie może być stosowany?

Leku Orofar Junior nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (lidokainę, chlorek benzoksoniowy), na inne środki miejscowo znieczulające lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Orofar Junior?

Jeśli po upływie 3 dni objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem. Przed zastosowaniem leku Orofar Junior należy skonsultować się z lekarzem, gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem. Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat. Należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i śluzówce gardła. Po zastosowaniu leku Orofar Junior może wystąpić przemijające uczucie drętwienia w jamie ustnej i gardle i powodować trudności w przełykaniu, co może utrudniać jedzenie i picie, a także może zwiększać ryzyko przygryzienia warg i (lub) języka - nie należy jeść ani pić do czasu, kiedy uczucie drętwienia ustąpi.

Jak stosować Orofar Junior z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Orofar Junior w ciąży i okresie karmienia piersią?

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Orofar Junior.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Orofar Junior?

Często może wystąpić podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle. Bardzo rzadko mogą wystąpić reakcje alergiczne - w razie wystąpienia objawów, takich jak wysypka, świąd, obrzęk twarzy, ust, języka lub gardła, lub trudności w oddychaniu lub przełykaniu, należy przerwać stosowanie leku Orofar Junior i niezwłocznie zwrócić się po pomoc lekarską.

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Orofar Junior?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Czy Orofar Junior wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Orofar Junior nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Jak przechowywać Orofar Junior?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić od wilgoci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama