LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ospamox (Amoxicillin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ospamox (Rp) tabletki powlekane 500 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 4,03 / 4,03 Cena 100% (zł): 7,75 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ospamox 500 mg (Rp) tabletki powlekane 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,82 / 3,82 Cena 100% (zł): 9,27 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ospamox (Rp) tabletki powlekane 750 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,96 / 3,96 Cena 100% (zł): 11,14 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ospamox 750 mg (Rp) tabletki powlekane 750 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,89 / 3,89 Cena 100% (zł): 13,67 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ospamox (Rp) tabletki powlekane 1000 mg 16 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 13,82 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ospamox 1000 mg (Rp) tabletki powlekane 1000 mg 20 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 17,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ospamox (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 250 mg/5 ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ospamox (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 but. 60 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,99 / 3,99 Cena 100% (zł): 16,09 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Ospamox (Rp) proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 500 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: R / R Opłata pacjenta (zł): 3,20 / 3,20 Cena 100% (zł): 25,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ospamox

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Sandoz GmbH

Co zawiera Ospamox?

Lek Ospamox występuje w postaci tabletek (trzy dawki) i zawiesiny doustnej (dwie dawki). Wszystkie pozycje leku są dostępne na receptę.
Ospamox tabletki
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg, 750 mg lub 1 g amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej.
Ospamox zawiesina doustna
5 ml sporządzonej zawiesiny doustnej zawiera 250 mg lub 500 mg amoksycyliny w postaci amoksycyliny trójwodnej. Lek zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny) - należy wziąć to pod uwagę u osób z fenyloketonurią. Lek zawiera benzoesan sodu - może powodować niewielkie podrażnienie skóry, oczu i śluzówek, a u noworodków może zwiększyć ryzyko żółtaczki.

Jak działa Ospamox?

Lek Ospamox jest antybiotykiem z grupy penicylin, działającym bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia.

Kiedy stosować Ospamox?

Lek Ospamox jest stosowany w leczeniu zakażeń różnych części ciała. Można go także stosować jednocześnie z innymi lekami w leczeniu choroby wrzodowej żołądka.

Jak stosować Ospamox?

Dawkowanie leku Ospamox, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz. Należy kontynuować przyjmowanie leku Ospamox przez okres wyznaczony przez lekarza.
Sposób podawania
Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Dawki leku należy zażywać w równych odstępach czasu w ciągu dnia, z zachowaniem co najmniej 4-godzinnych przerw. Tabletki należy połykać w całości, popijając szklanką wody; nie należy ich kruszyć ani żuć. Zawiesinę doustną należy odmierzać dołączoną łyżką miarową lub strzykawką doustną.

Co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku Ospamox?

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku, należy ją przyjąć możliwie szybko po przypomnieniu sobie o tym. Nie należy przyjmować kolejnej dawki zbyt wcześnie, należy odczekać około 4 godzin do jej przyjęcia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Kiedy Ospamox nie może być stosowany?

Leku Ospamox nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (amoksycylinę), penicylinę lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować, jeśli u pacjenta kiedykolwiek stwierdzono uczulenie na jakikolwiek inny antybiotyk.

Kiedy należy zachować ostrożność podczas stosowania leku Ospamox?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Ospamox lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Podczas stosowania leku należy przyjmować duże ilości płynów.

Jak stosować Ospamox z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

Czy można stosować Ospamox w ciąży i okresie karmienia piersią?

O zastosowaniu leku Ospamox u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

Jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku Ospamox?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Ospamox, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.
Należy przerwać stosowanie leku Ospamox i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią następujące objawy: reakcje uczuleniowe (takie jak obrzęk twarzy, warg, języka, ciała, trudności w oddychaniu, wysypka skórna); reakcje alergiczne typu późnego występujące zazwyczaj po 7 do 12 dniach od przyjęcia leku Ospamox; reakcja skórna zwana rumieniem wielopostaciowym; inne ciężkie reakcje skórne (takie jak zmiany zabarwienia skóry, pęcherze, krosty, ból, świąd i łuszczenie się skóry); gorączka, dreszcze, bóle mięśni, powiększenie węzłów chłonnych; zapalenie jelita grubego, wywołujące biegunkę (czasami z domieszką krwi), ból i gorączkę; ciężkie działania niepożądane dotyczące wątroby (takie jak silna biegunka połączona z krwawieniem, ciemne zabarwienie moczu lub odbarwione stolce, żółte zabarwienie skóry i oczu).

Co zrobić w przypadku przedawkowania leku Ospamox?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy jak najszybciej skontaktować się z lekarzem.

Czy Ospamox wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Ospamox może powodować działania niepożądane i wywoływać objawy zaburzające zdolność prowadzenia pojazdów. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że pacjent czuje się dobrze.

Jak przechowywać Ospamox?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Chronić przed wilgocią. Sporządzoną zawiesinę doustną należy przechowywać w lodówce (w temperaturze od 2 do 8ºC), nie dłużej niż 14 dni.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama