LekInfo24 - serwis fachowej informacji o lekach: aktualizacja PAŹDZIERNIK 2020 (refundacja 01.09.2020)

reklama

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Otinum (Choline salicylate) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Otinum (OTC) krople do uszu 200 mg/g 1 but. 10 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 32,00 Cena 100% (zł): 32,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Otinum

Informacja dla pacjenta

Bausch Health Ireland Ltd.

SKŁAD
1 g kropli zawiera 200 mg salicylanu choliny. Preparat zawiera chlorobutanol półwodny.

Wskazania

Stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego objawiające się bólem, świądem, zaczerwienieniem.
Zmiękczenie stwardniałej woskowiny przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego celem jej usunięciem z ucha.

Dawkowanie

Dorośli
Krótkotrwałe leczenie miejscowych objawów zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego
Zazwyczaj od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 6 do 8 godzin przez okres nie dłuższy niż 3 dni. Samodzielne leczenie przez pacjenta miejscowych objawów zapalenia przewodu słuchowego zewnętrznego nie powinno trwać dłużej niż 3 dni.
W celu zmiękczenia stwardniałej woskowiny przed jej usunięciem z ucha
Zazwyczaj od 3 do 4 kropli do przewodu słuchowego zewnętrznego co 12 godzin przez 4 dni.
Dzieci i młodzież
Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane u osób w wieku poniżej 18 lat.
Osoby w wieku podeszłym
Nie jest konieczna modyfikacja dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i (lub) nerek nie jest konieczna modyfikacja dawkowania.
Sposób podawania
Preparat przeznaczony jest do stosowania miejscowego do ucha. Wkraplanie należy wykonywać u pacjenta leżącego na boku, z uchem zwróconym do góry. Po zakropieniu, pacjent powinien pozostać w tej pozycji kilka minut.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Wcześniej rozpoznane uszkodzenie błony bębenkowej. Występowanie krwawienia lub wycieku wydzieliny z ucha. Występowanie silnego bólu ucha z pogorszeniem słuchu. Wiek poniżej 18 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparat może być stosowany u kobiet w ciąży tylko wtedy, gdy korzyść z zastosowania preparatu dla matki przewyższa ryzyko dla płodu. Preparat może być stosowany u kobiet karmiących piersią tylko wtedy, gdy korzyść z zastosowania preparatu dla matki przewyższa ryzyko dla dziecka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości (zaczerwienienie i świąd skóry). U osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania preparatu może dojść do uszkodzenia słuchu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

Odwiedź nasz nowy serwis: jakleczymy.pl