LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Ototalgin (Choline salicylate)

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Ototalgin (OTC) krople do uszu 200 mg/g 1 but. 10 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 12,80 Cena 100% (zł): 12,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Ototalgin

Farmina Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g kropli zawiera 200 mg salicylanu choliny.

Wskazania

Stany zapalne zewnętrznego przewodu słuchowego, a także przed płukaniem zewnętrznego przewodu słuchowego w przypadku zalegającej woskowiny.

Dawkowanie

Dorośli
3-4 krople leku należy zakraplać do chorego ucha 3-4 razy na dobę.  Nie stosować dłużej niż 3 dni bez porady lekarza.
Osoby w podeszłym wieku
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
Nie ma potrzeby zmiany dawkowania.
Sposób podawania
Zaleca się stosowanie leku w pozycji leżącej, ze zwróconym ku górze uchem, do którego zakraplano lek. Po zakropieniu wskazane jest pozostanie w tej pozycji przez kilka minut.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, inne salicylany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Uszkodzona błona bębenkowa.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić miejscowe reakcje nadwrażliwości (np. podrażnienie skóry). U osób z perforacją błony bębenkowej w trakcie stosowania preparatu może dojść do uszkodzenia słuchu.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama

banerbaner