Dodaj do mojego indeksu leków »

Otrex (Diosmin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Otrex 600 (OTC) tabletki 600 mg 30 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 42,00 Cena 100% (zł): 42,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Otrex

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Stragen France SAS

CO ZAWIERA OTREX?

1 tabletka Otrex zawiera 600 mg diosminy.

jak działa otrex?

Diosmina zwiększa napięcie naczyń żylnych oraz działa ochronnie na naczynia. Zmniejsza przepuszczalność małych naczyń krwionośnych, okołonaczyniowe stany zapalne, zastój w mikrokrążeniu. Zmniejsza również podatność na pękanie małych naczyń krwionośnych.

kiedy stosować otrex?

Zmniejszanie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych, np. uczucia ciężkości nóg, bólów nóg oraz dolegliwości spowodowanych odleżynami.
Leczenie objawowe w przypadku zaostrzenia dolegliwości ze strony żylaków odbytu.

jak stosować otrex?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli
Niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych: zazwyczaj stosowana dawka to 1 tabletka Otrex na dobę, rano na czczo.
Zaostrzenie dolegliwości ze strony żylaków odbytu: zazwyczaj stosowana dawka to 2 do 3 tabletek Otrex na dobę, w trakcie posiłków.

kiedy otrex nie może być stosowany?

Leku Otrex nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (diosminę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku otrex?

Jeśli objawy nie przeminą, należy skontaktować się z lekarzem. Jeśli lek Otrex jest podawany w zaostrzeniu dolegliwości związanych z żylakami odbytu może być konieczne stosowanie leczenia jak w innych chorobach odbytu; leczenie powinno być krótkotrwałe - do 15 dni.

jak stosować otrex z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.

czy można stosować otrex w ciąży i okresie karmienia piersią?

Lek Otrex może być stosowany w czasie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. Ze względu na brak danych dotyczących przenikania leku do mleka kobiecego, stosowanie leku Otrex w okresie karmienia piersią jest niewskazane.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku otrex?

Rzadko mogą wystąpić dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (nudności, wymioty).

co zrobić w przypadku przedawkowania leku otrex?

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

czy otrex wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Otrex nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać otrex?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych