Dodaj do mojego indeksu leków »

Otrivin Katar i Zatoki (Xylometazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Otrivin Katar i Zatoki (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 20,50 Cena 100% (zł): 20,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Otrivin Katar i Zatoki

Informacja dla pacjenta

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

SKŁAD
1 ml roztworu zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. 1 dawka aerozolu zawiera 0,14 mg ksylometazoliny chlorowodorku.

Wskazania

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Nadmierne przekrwienie błony śluzowej nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, zapalenia zatok.
Preparat ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych. Dzięki zmniejszaniu przekrwienia błony śluzowej jamy nosowo-gardłowej może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego. Preparat ułatwia wziernikowanie nosa.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
1 dawka aerozolu do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę. Preparatu nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Preparat jest przeznaczony do stosowania do nosa. Zaleca się, aby ostatnią dawkę preparatu przyjąć bezpośrednio przed pójściem spać.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Preparatu nie należy stosować u pacjentów po zabiegu przezklinowego usunięcia przysadki i po zabiegach chirurgicznych przebiegających z odsłonięciem opony twardej. Jaskra z wąskim kątem przesączania. Wysychające zapalenie błony śluzowej nosa lub zanikowe zapalenie błony śluzowej nosa.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Zaleca się zachować ostrożność i nie stosować preparatu w czasie ciąży. Należy zachować ostrożność w przypadku zalecania preparatu kobietom karmiącym piersią. W okresie karmienia piersią preparat stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Często: ból głowy; suchość błony śluzowej nosa, uczucie dyskomfortu w nosie; nudności; pieczenie w miejscu podania. Bardzo rzadko: reakcje nadwrażliwości (obrzęk naczynioruchowy, wysypka, świąd); przemijające zaburzenia widzenia; nieregularne bicie serca, zwiększona częstość bicia serca.

UWAGI
Ze względów higienicznych opakowanie preparatu powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.
Preparat stosowany w zalecanych dawkach nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych