Dodaj do mojego indeksu leków »

Otrivin dla dzieci (Xylometazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Otrivin dla dzieci (OTC) aerozol do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Otrivin dla dzieci

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA OTRIVIN DLA DZIECI?

1 ml roztworu Otrivin dla dzieci zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

JAK DZIAŁA OTRIVIN DLA DZIECI?

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

KIEDY STOSOWAĆ OTRIVIN DLA DZIECI?

Nadmierne przekrwienie śluzówki nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia śluzówki nosa, zapalenia zatok (lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych).
Dzięki zmniejszaniu przekrwienia śluzówki jamy nosowo-gardłowej, może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.
Lek ułatwia wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

JAK STOSOWAĆ OTRIVIN DLA DZIECI?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku Otrivin dla dzieci nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni.
Dzieci
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 1 dawka aerozolu Otrivin dla dzieci do każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8 do 10 godzin). Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1 lub 2 dawki aerozolu Otrivin dla dzieci do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 razy na dobę.
Leku Otrivin dla dzieci nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa - również w zapaleniu ucha środkowego. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

KIEDY OTRIVIN DLA DZIECI NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Otrivin dla dzieci nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Otrivin dla dzieci u pacjentów po operacji wykonywanej przez nos, np. usunięcie przysadki lub operacji przebiegającej z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować, jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU OTRIVIN DLA DZIECI?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku Otrivin dla dzieci, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Otrivin dla dzieci u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, nieregularne bicie serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, chorobami serca, cukrzycą, nadczynnością tarczycy. Leku Otrivin dla dzieci nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

JAK STOSOWAĆ OTRIVIN DLA DZIECI Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

CZY MOŻNA STOSOWAĆ OTRIVIN DLA DZIECI W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Nie należy stosować leku Otrivin dla dzieci w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią lek Otrivin dla dzieci można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU OTRIVIN DLA DZIECI?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: suchość lub podrażnienie śluzówki nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania. Bardzo rzadko: reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), przemijające zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca. Stosowanie leku Otrivin dla dzieci przez czas dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU OTRIVIN DLA DZIECI?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

CZY OTRIVIN DLA DZIECI WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Otrivin dla dzieci stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ OTRIVIN DLA DZIECI?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych