Dodaj do mojego indeksu leków »

Otrivin (Xylometazoline) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Otrivin 0,05% (OTC) krople do nosa, roztwór 0,5 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Otrivin 0,1% (OTC) aerozol do nosa, roztwór 1 mg/ml 1 but. 10 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 16,50 Cena 100% (zł): 16,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Otrivin

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

CO ZAWIERA OTRIVIN?

Otrivin 0,05%
1 ml roztworu Otrivin 0,05% zawiera 0,5 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.
Otrivin 0,1%
1 ml roztworu Otrivin 0,1% zawiera 1 mg chlorowodorku ksylometazoliny. Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować podrażnienie śluzówki nosa.

jak działa otrivin?

Chlorowodorek ksylometazoliny zastosowany na śluzówkę nosa powoduje zwężenie naczyń krwionośnych, zmniejsza obrzęk i przekrwienie śluzówki jamy nosowo-gardłowej oraz zmniejsza katar.

kiedy stosować otrivin?

Nadmierne przekrwienie śluzówki nosa występujące w przebiegu przeziębienia, kataru siennego, alergicznego zapalenia śluzówki nosa, zapalenia zatok (lek ułatwia odpływ wydzieliny z zapalnie zmienionych zatok przynosowych).
Dzięki zmniejszaniu przekrwienia śluzówki jamy nosowo-gardłowej, może być stosowany wspomagająco w zapaleniu ucha środkowego.
Lek ułatwia wziernikowanie nosa (badanie jamy nosowej).

jak stosować otrivin?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować dawek większych niż zalecane. Leku Otrivin nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni.
Otrivin 0,05%
Dzieci w wieku od 2 do 5 lat: 1 lub 2 krople leku Otrivin 0,05% do każdego otworu nosowego 1 do 2 razy na dobę (co 8 do 10 godzin). Nie należy stosować więcej niż 3 dawki leku Otrivin 0,05% do każdego otworu nosowego na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 2 do 4 kropli leku Otrivin 0,05% do każdego otworu nosowego 2 do 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 dawki leku Otrivin 0,05% do każdego otworu nosowego na dobę.
Leku Otrivin 0,05% nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Otrivin 0,1%
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 1 dawka aerozolu Otrivin 0,1% do każdego otworu nosowego 3 razy na dobę. Nie należy stosować więcej niż 3 dawki leku Otrivin 0,1% do każdego otworu nosowego na dobę.
Leku Otrivin 0,1% nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Sposób podawania
Lek należy stosować wyłącznie do nosa - również w zapaleniu ucha środkowego. Ze względów higienicznych opakowanie leku powinno być stosowane tylko przez jednego pacjenta.

kiedy otrivin nie może być stosowany?

Leku Otrivin nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (ksylometazolinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Nie stosować leku Otrivin u pacjentów po operacji wykonywanej przez nos, np. usunięcie przysadki lub operacji przebiegającej z odsłonięciem opony twardej. Nie stosować, jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku otrivin?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach stosowania leku Otrivin, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zachować szczególną ostrożność, stosując lek Otrivin u pacjentów, u których po zastosowaniu innych podobnie działających leków (sympatykomimetyków) wystąpiły takie objawy jak bezsenność, zawroty głowy, drżenie, nieregularne bicie serca i podwyższone ciśnienie tętnicze. Przed zastosowaniem leku Otrivin powinni skontaktować się z lekarzem pacjenci z podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi, chorobami serca, cukrzycą, nadczynnością tarczycy. Leku Otrivin nie należy stosować dłużej niż przez 10 kolejnych dni, ponieważ przyjmowanie leku przez dłuższy czas może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

jak stosować otrivin z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Ksylometazoliny nie należy stosować podczas leczenia lekami przeciwdepresyjnymi zwanymi trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi oraz inhibitorami MAO. Należy unikać jednoczesnego stosowania ksylometazoliny z lekami, takimi jak efedryna, pseudoefedryna (są składnikami leków stosowanych w przeziębieniu).

czy można stosować otrivin w ciąży i okresie karmienia piersią?

Nie należy stosować leku Otrivin w czasie ciąży. W okresie karmienia piersią lek Otrivin można stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku otrivin?

Często mogą wystąpić następujące działania niepożądane: suchość lub podrażnienie śluzówki nosa, uczucie dyskomfortu w nosie, nudności, ból głowy, pieczenie w miejscu podania. Bardzo rzadko: reakcja alergiczna (wysypka skórna, swędzenie), przemijające zaburzenia widzenia, niemiarowa lub przyspieszona czynność serca. Stosowanie leku Otrivin przez czas dłuższy niż zalecany i (lub) w dawkach większych niż zalecane może spowodować trudne do wyleczenia zmiany w śluzówce nosa.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku otrivin?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku lub przypadkowego doustnego przyjęcia leku (zwłaszcza u dzieci) należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Po przedawkowaniu ksylometazoliny mogą wystąpić następujące objawy: przyspieszone i nieregularne bicie serca, podwyższone ciśnienie tętnicze, senność, nieregularny oddech lub trudności z oddychaniem, zaburzenia świadomości, nadmierne uspokojenie u dzieci.

czy otrivin wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Otrivin stosowany w zalecanych dawkach nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

jak przechowywać otrivin?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych