LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Panacit Extra (Paracetamol + Caffeine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Panacit Extra (OTC) tabletki 500 mg + 65 mg 30 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 14,00 Cena 100% (zł): 14,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Panacit Extra

Dr. Max Pharma s.r.o.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny.

Wskazania

Preparat jest wskazany do stosowania w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, takiego jak: ból głowy (w tym migrena), ból zębów, nerwoból o różnym podłożu, bóle miesiączkowe, bóle reumatyczne, np. choroba zwyrodnieniowa stawów, bóle pleców, bóle mięśni lub stawów, ból gardła, grypa lub ostre zapalenie górnych dróg oddechowych.
Preparat ma również działanie przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i młodzież w wieku powyżej 15 lat
1 lub 2 tabletki, do 4 razy na dobę, z zachowaniem 4 godzinnych odstępów. 1 tabletka to pojedyncza dawka dla pacjentów o masie ciała 34-60 kg; 2 tabletki to pojedyncza dawka dla pacjentów o masie ciała powyżej 60 kg. Maksymalna pojedyncza dawka to 1 g paracetamolu (2 tabletki), maksymalna dobowa dawka to 4 g paracetamolu (8 tabletek). Podczas terapii długoterminowej (dłuższej niż 10 dni) dobowa dawka preparatu nie powinna przekraczać 2,5 g.
Dzieci i młodzież
Młodzież w wieku 12-15 lat: 1 tabletka do 3 razy na dobę, z zachowaniem 6 godzinnych odstępów. 1 tabletka jest maksymalną pojedynczą dawką. Maksymalna dawka dobowa to 3 tabletki. Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Pacjenci z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby powinni stosować preparat z zachowaniem ostrożności. Preparat jest przeciwwskazany u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
W przypadku niewydolności nerek konieczne jest dostosowanie dawkowania: filtracja kłębuszkowa 50-10 ml/min - 1 tabletka co 6 godzin; filtracja kłębuszkowa poniżej 10 ml/min - 1 tabletka co 8 godzin.
Sposób podawania
Preparat można przyjmować niezależnie od posiłków. Stosowanie po posiłku może prowadzić do zmniejszenia skuteczności paracetamolu.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby. Ostre zapalenie wątroby. Ciężka niedokrwistość hemolityczna.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Nie zaleca się stosowania paracetamolu z kofeiną w okresie ciąży, gdyż istnieje zwiększone ryzyko samoistnego poronienia związanego ze spożyciem kofeiny w okresie ciąży. Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie ciąży oraz podczas karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Rzadko: zaburzenia dotyczące płytek krwi, zaburzenia dotyczące komórek macierzystych, niedokrwistość hemolityczna; obrzęk; zaburzenia widzenia; reakcje alergiczne (z wyjątkiem obrzęku naczynioruchowego), reakcja anafilaktyczna; depresja, dezorientacja, omamy; drżenie, ból głowy; krwotok, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty; nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka; świąd, wysypka, pocenie się, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka, zespół Stevensa-Johnsona; zawroty głowy, gorączka, sedacja; skurcz oskrzeli u pacjentów wrażliwych na kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ.
Kofeina
Bardzo rzadko: bezsenność, niepokój; nudności.

UWAGI
Zalecane jest regularne kontrolowanie czynności wątroby u pacjentów z łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz u pacjentów, u których jest stosowana długotrwała terapia dużymi dawkami paracetamolu. Należy unikać spożywania alkoholu podczas leczenia preparatem. Należy unikać nadmiernego picia kawy lub herbaty podczas stosowania preparatu, ponieważ może wystąpić uczucie napięcia i rozdrażnienia.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama