Dodaj do mojego indeksu leków »

Paracetamol Aflofarm zawiesina (Paracetamol, Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paracetamol Aflofarm (OTC) zawiesina doustna 120 mg/5 ml 1 but. 100 ml 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,60 Cena 100% (zł): 6,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paracetamol Aflofarm zawiesina

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

CO ZAWIERA PARACETAMOL AFLOFARM

5 ml zawiesiny doustnej zawiera 120 mg paracetamolu. Lek zawiera sacharozę - jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem; zawartość sacharozy należy wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Lek zawiera czerwień koszenilową - może powodować reakcje alergiczne.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.

KIEDY STOSUJE SIĘ PARACETAMOL AFLOFARM

Gorączka, np. w przebiegu przeziębienia i grypy. Bóle różnego pochodzenia o małym i umiarkowanym nasileniu: bóle głowy, bóle zębów, bóle związane z ząbkowaniem, bóle po zabiegach stomatologicznych i chirurgicznych, bóle mięśniowe, bóle kostno-stawowe.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej.
Dzieci
U dzieci dawkę paracetamolu określa się na podstawie masy ciała - przeciętnie jednorazowo 10 do 15 mg na kg masy ciała lub według następującego schematu:
niemowlęta w wieku od 3 do 12 miesięcy - 2,5-5 ml zawiesiny (60-120 mg paracetamolu);
dzieci w wieku od 1 do 6 lat - 5-10 ml zawiesiny (120-250 mg paracetamolu);
dzieci w wieku od 6 do 12 lat - 10-20 ml zawiesiny (240-480 mg paracetamolu).
Nie należy podawać leku częściej niż co 4 godziny, maksymalnie do 4 dawek na dobę (60 mg paracetamolu na kg masy ciała w ciągu doby). U dzieci w wieku poniżej 2 lat lek należy stosować w porozumieniu z lekarzem. Nie podawać dzieciom dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

KIEDY PARACETAMOL AFLOFARM NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w przypadku choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz wirusowego zapalenia wątroby.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach (ból), 3 dniach (gorączka) lub 2 dniach (przeziębienie), należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować ostrożność, jeśli lek jest stosowany u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy; w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby). Nie należy przyjmować paracetamolu przez długi czas lub w dużych dawkach, bez porozumienia z lekarzem lub dentystą.

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Kobiety w ciąży lub karmiące piersią mogą stosować lek wyłącznie wtedy, gdy w opinii lekarza jest to konieczne.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: świąd, pokrzywka, wysypka, rumień; duszność, pocenie się; obniżenie ciśnienia tętniczego krwi aż do objawów wstrząsu; nudności, wymioty; napad astmy oskrzelowej; zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka. Bardzo rzadko mogą wystąpić: zmniejszenie liczby płytek krwi, zmniejszenie liczby granulocytów; zmiany chemiczne w barwniku krwi - hemoglobinie (methemoglobinemia); kolka nerkowa, martwica brodawek nerkowych, ostra niewydolność nerek.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Stosowanie paracetamolu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych