Dodaj do mojego indeksu leków »

Paracetamol Apteo Med (Paracetamol, Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paracetamol Apteo Med (OTC) tabletki 500 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,50 Cena 100% (zł): 3,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Apteo Med (OTC) tabletki 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,00 Cena 100% (zł): 5,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Apteo Med (OTC) tabletki 500 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,50 Cena 100% (zł): 8,50 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paracetamol Apteo Med

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Synoptis Pharma Sp. z o.o.

CO ZAWIERA PARACETAMOL APTEO MED

1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu. Lek zawiera sorbitol - jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.

KIEDY STOSUJE SIĘ PARACETAMOL APTEO MED

Bóle różnego pochodzenia, między innymi: bóle głowy (także migrenowe), stawowe, mięśniowe, miesiączkowe oraz występujące po urazach i zabiegach chirurgicznych oraz stomatologicznych.
Gorączka, np. w stanach grypopodobnych i przeziębieniach.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat (o masie ciała większej niż 50 kg)
Dawka jednorazowa: 1 lub 2 tabletki (co odpowiada 500-1000 mg paracetamolu), w razie konieczności można powtarzać co 4 godziny, do 4 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa przy stosowaniu krótkotrwałym (do 3 dni) wynosi 8 tabletek (co odpowiada 4000 mg paracetamolu) na dobę w dawkach podzielonych, natomiast przy stosowaniu długotrwałym (do 10 dni), po konsultacji z lekarzem - 5 tabletek (co odpowiada 2500 mg paracetamolu) na dobę w dawkach podzielonych. Odstęp między kolejnymi dawkami powinien wynosić co najmniej 4 godziny. Bez konsultacji z lekarzem nie należy stosować leku dłużej niż 3-5 dni. Nie stosować dawek większych niż zalecane.
Dzieci
Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lub zespołem Gilberta lekarz zmniejszy dawkę leku lub wydłuży odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami. Ostrożnie stosować u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

KIEDY PARACETAMOL APTEO MED NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek oraz w przypadku choroby alkoholowej.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3-5 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli lek jest stosowany u pacjentów z upośledzoną czynnością nerek; u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby (np. w wyniku przewlekłego nadużywania alkoholu); u osób z niedokrwistością hemolityczną; w przypadku niedoboru enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby).

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Niezbyt często mogą wystąpić wymioty, biegunka. Rzadko: pokrzywka, rumień, zapalenie skóry. Bardzo rzadko może wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi lub leukocytów (leukopenia, agranulocytoza) oraz powiększenie wątroby.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Lek nie wpływa na zdolność kierowania pojazdami i obsługiwanie maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych