Dodaj do mojego indeksu leków »

Paracetamol Biofarm (Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paracetamol Biofarm (OTC) tabletki 500 mg 6 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 2,90 Cena 100% (zł): 2,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Biofarm (OTC) tabletki 500 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 3,60 Cena 100% (zł): 3,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Biofarm (OTC) tabletki 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,90 Cena 100% (zł): 4,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Biofarm (OTC) tabletki 500 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Biofarm (OTC) tabletki powlekane 1000 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,20 Cena 100% (zł): 8,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paracetamol Biofarm

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

CO ZAWIERA PARACETAMOL BIOFARM?

Paracetamol Biofarm 500 mg
1 tabletka Paracetamol Biofarm zawiera 500 mg paracetamolu. Tabletkę można podzielić na połowy.
Paracetamol Biofarm 1000 mg
1 tabletka powlekana Paracetamol Biofarm zawiera 1000 mg paracetamolu. Tabletkę można podzielić na połowy.

JAK DZIAŁA PARACETAMOL BIOFARM?

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.

KIEDY STOSOWAĆ PARACETAMOL BIOFARM?

Bóle różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie takie jak: bóle głowy, migreny, bóle reumatyczne, bóle stawowe, mięśniowe i kostne, bóle kręgosłupa, nerwobóle, bóle menstruacyjne, bóle zębów. Gorączka w przebiegu przeziębienia lub grypy.

JAK STOSOWAĆ PARACETAMOL BIOFARM?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dawkowanie paracetamolu zależy od wieku i masy ciała. Zwykle jednorazowa dawka wynosi 10-15 mg paracetamolu na kg masy ciała, do całkowitej dawki dobowej wynoszącej 60 mg na kg masy ciała. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej.
PARACETAMOL BIOFARM 500 mg
Dorośli i młodzież
Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 4 g (8 tabletek). Lek Paracetamol Biofarm 500 mg zwykle stosuje się jednorazowo w ilości od 1 do 2 tabletek. W utrzymującym się bólu przyjmuje się od 2 do 4 razy na dobę od 1 do 2 tabletek Paracetamol Biofarm 500 mg , nie częściej niż co 4 godziny. W bólach nowotworowych - 10 mg na kg masy ciała na dawkę co 4 godziny, zwykle w połączeniu z lekami przeciwbólowymi o innym mechanizmie działania.
Dzieci
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: podaje się połowę dawki przewidzianej dla dorosłych z zachowaniem większych odstępów pomiędzy poszczególnymi dawkami. Leku Paracetamol Biofarm 500 mg nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 6 lat bez konsultacji z lekarzem.
PARACETAMOL BIOFARM 1000 mg
Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat (o masie ciała większej niż 50 kg)
Dawka jednorazowa to 1 tabletka powlekana Paracetamol Biofarm (1000 mg paracetamolu). Kolejne dawki leku należy przyjmować w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin. Należy zachować co najmniej 4-godzinną przerwę pomiędzy przyjęciem poszczególnych dawek. Maksymalna dopuszczalna dawka dobowa to 4 tabletki powlekane Paracetamol Biofarm (4 g paracetamolu).
Dzieci
Leku Paracetamol Biofarm 1000 mg nie należy podawać dzieciom w wieku do 12 lat. U dzieci w tej grupie wiekowej można zastosować paracetamol w postaci przeznaczonej dla dzieci (np. w zawiesinie, syropie lub czopkach) lub tabletki zawierające mniejszą dawkę paracetamolu.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę lrku Paracetamol Biofarm należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Tabletki należy połknąć, popijając niewielką ilością płynu.

KIEDY PARACETAMOL BIOFARM NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Paracetamol Biofarm nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Paracetamol Biofarm nie należy stosować w przypadku choroby alkoholowej oraz ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU PARACETAMOL BIOFARM?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach (ból) lub 3 dniach (gorączka) u dorosłych, lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli lek Paracetamol Biofarm jest stosowany u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy; w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony oraz w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby). Długotrwałe, w dużych dawkach, niewłaściwe stosowanie środków przeciwbólowych może powodować wystąpienie bólów głowy, które mogą nie ustąpić po większych dawkach leku. Nie należy przyjmować paracetamolu przez długi czas lub w dużych dawkach, bez porozumienia z lekarzem lub dentystą.

JAK STOSOWAĆ PARACETAMOL BIOFARM Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PARACETAMOL BIOFARM W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Paracetamol Biofarm może być stosowany w czasie ciąży; gdy pacjentka jest w ciąży należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli lek ma być stosowany częściej niż doraźnie. Lek Paracetamol Biofarm może być stosowany podczas karmienia piersią, gdy pacjentka karmi piersią należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli lek ma być stosowany częściej niż doraźnie.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU PARACETAMOL BIOFARM?

W przypadku doraźnego stosowania paracetamolu działania niepożądane występują rzadko. Mogą wystąpić: reakcje alergiczne (pokrzywka, wysypka, rumień), zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty; ponadto zapalenie trzustki, uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka, po przedawkowaniu - zaburzenia czynności wątroby lub nerek). Bardzo rzadko może wystąpić zmniejszenie liczby krwinek białych lub płytkowych we krwi oraz zmiany chemiczne w barwniku krwi - hemoglobinie (methemoglobinemia).

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU PARACETAMOL BIOFARM?

W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

CZY PARACETAMOL BIOFARM WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Stosowanie leku Paracetamol Biofarm nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ PARACETAMOL BIOFARM?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych