Dodaj do mojego indeksu leków »

Paracetamol Biofarm (Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paracetamol Biofarm (OTC) tabletki powlekane 1000 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,20 Cena 100% (zł): 8,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paracetamol Biofarm

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Biofarm Sp. z o.o.

CO ZAWIERA PARACETAMOL BIOFARM?

1 tabletka powlekana Paracetamol Biofarm zawiera 1000 mg paracetamolu. Tabletkę można podzielić na połowy.

JAK DZIAŁA PARACETAMOL BIOFARM?

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie. Działa słabiej drażniąco na żołądek niż niesteroidowe leki przeciwzapalne.

KIEDY STOSOWAĆ PARACETAMOL BIOFARM?

Lek Paracetamol Biofarm jest wskazany w bólach różnego pochodzenia i o różnym natężeniu, szczególnie takich jak: bóle głowy, migreny, bóle reumatyczne, bóle stawowe, mięśniowe i kostne, bóle kręgosłupa, nerwobóle, bóle menstruacyjne, bóle zębów, a także w gorączce w przebiegu przeziębienia lub grypy.

JAK STOSOWAĆ PARACETAMOL BIOFARM?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej paracetamolu. Leku Paracetamol Biofarm nie należy stosować dłużej niż 3 dni bez porozumienia z lekarzem.
Dorośli (o masie ciała większej niż 50 kg)
Dawka jednorazowa to 1 tabletka powlekana Paracetamol Biofarm. Kolejne dawki leku należy przyjmować w odstępie co najmniej 4 do 6 godzin. Należy zachować co najmniej 4 godziny przerwy pomiędzy przyjęciem poszczególnych dawek. Maksymalna dopuszczalna dawka dobowa to 4 tabletki powlekane Paracetamol Biofarm.
Dzieci
U dzieci w wieku od 12 lat (o masie ciała większej niż 50 kg) dawkowanie jest takie samo jak u osób dorosłych. Leku Paracetamol Biofarm nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat; u dzieci w tej grupie wiekowej można zastosować paracetamol w postaci przeznaczonej dla dzieci (np. zawiesina, syropi lub czopki) lub tabletki zawierające mniejszą dawkę paracetamolu.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę leku Paracetamol Biofarm należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Tabletkę powlekaną należy połknąć, popijając niewielką ilością płynu (najlepiej przegotowanej wody). Przyjmowanie leku podczas posiłku może opóźnić czas rozpoczęcia jego działania.

KIEDY PARACETAMOL BIOFARM NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Paracetamol Biofarm nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Paracetamol Biofarm nie należy stosować w przypadku występowania ciężkich zaburzeń czynności wątroby lub ciężkich zaburzeń czynności nerek. Nie stosować leku, jeśli pacjent jednocześnie stosuje leki z grupy inhibitorów MAO oraz w okresie do 2 tygodni po zaprzestaniu ich stosowania.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU PARACETAMOL BIOFARM?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy stosować leku Paracetamol Biofarm jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol, ze względu na ryzyko przedawkowania. Należy unikać częstego stosowania leków zawierających paracetamol. Przed rozpoczęciem stosowania leku Paracetamol Biofarm należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą w następujacych sytuacjach: jeśli pacjent jest uczulony na kwas acetylosalicylowy; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek w stopniu łagodnym do umiarkowanego; jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności wątroby w stopniu łagodnym do umiarkowanego, zespół Gilberta lub zapalenie wątroby; jeśli pacjent stosuje inne leki wpływające na czynność wątroby; jeśli pacjent regularnie spożywa alkohol, jest uzależniony od alkoholu lub ma chorobę wątroby spowodowaną nadużywaniem alkoholu; jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony; jeśli u pacjenta występuje niedobór niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); jeśli u pacjenta występuje niedokrwistość hemolityczna. Podczas stosowania paracetamolu nie należy pić alkoholu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wątroby (należy również zwrócić uwagę na inne leki zawierające alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby). Długotrwałe stosowanie różnych leków przeciwbólowych może prowadzić do wystąpienia lub nasilenia się bólów głowy.

JAK STOSOWAĆ PARACETAMOL BIOFARM Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PARACETAMOL BIOFARM W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Paracetamol Biofarm może być stosowany przez kobiety w ciąży, jeśli jest to konieczne. Należy stosować możliwie najmniejszą zalecaną dawkę, która skutecznie łagodzi ból lub obniża gorączkę i przyjmować lek przez możliwie krótki czas. Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży, lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem. Lek Paracetamol Biofarm można stosować w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza jest to zdecydowanie konieczne.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU PARACETAMOL BIOFARM?

Rzadko mogą wystąpić następujące działania niepożądane: zaburzenia płytek krwi, reakcje alergiczne, depresja, splątanie, omamy, drżenie, ból głowy, nieprawidłowe widzenie, obrzęk, obniżenie ciśnienia krwi, skurcz oskrzeli, krwawienie z przewodu pokarmowego, ból brzucha lub żołądka, biegunka, nudności, wymioty, nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, żółtaczka (z objawami takimi jak zażółcenie skóry i oczu), martwica wątroby, swędzenie skóry, wysypka, potliwość, pokrzywka, czerwone plamy na skórze, obrzęk naczynioruchowy, zawroty głowy, złe samopoczucie, gorączka, nadmierne uspokojenie. Bardzo rzadko: zaburzenia krwi (zmniejszenie liczby płytek krwi, białych i czerwonych krwinek), zmniejszone stężenie glukozy we krwi, uszkodzenie wątroby, mętny, ropny mocz i zaburzenia czynności nerek, ciężkie reakcje alergiczne.
Należy przerwać przyjmowanie leku Paracetamol Biofarm i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią objawy takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, czerwone, swędzące zmiany skórne oraz trudności z oddychaniem.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU PARACETAMOL BIOFARM?

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki paracetamolu należy sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, gdyż istnieje ryzyko ciężkiego, opóźnionego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

CZY PARACETAMOL BIOFARM WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Lek Paracetamol Biofarm nie wpływa lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ PARACETAMOL BIOFARM?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych