Dodaj do mojego indeksu leków »

Paracetamol Dr. Max (Paracetamol, Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paracetamol Dr. Max (OTC) tabletki 500 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Dr. Max (OTC) tabletki 500 mg 50 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): Cena 100% (zł): Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paracetamol Dr. Max

Informacja dla pacjenta

Dr. Max Pharma Ltd.

SKŁAD
1 tabletka zawiera 500 mg paracetamolu. Tabletkę można podzielić na równe dawki.

WSKAZANIA
Objawowe leczenie łagodnego lub umiarkowanego bólu i (lub) gorączki.

DAWKOWANIE
W przypadku wysokiej gorączki lub objawów infekcji utrzymujących się przez ponad 3 dni lub w przypadku bólu utrzymującego się dłużej 5 dni, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Dawkowanie zależy od masy ciała i wieku; jednorazowa dawka wynosi od 10 do 15 mg na kg mc., do maksymalnej dawki dobowej 60 mg na kg mc. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu nie powinna przekraczać 3 g; maksymalna dawka jednorazowa wynosi 1000 mg.
Dorośli i młodzież o masie ciała ponad 50 kg
Zazwyczaj stosowana dawka to 500 do 1000 mg co 4 godziny w zależności od potrzeb, do maksymalnie 3 g dziennie.
Dzieci i młodzież o masie ciała 41 a 50 kg (około 12-15 lat)
Zazwyczaj stosowana dawka to 500 mg co 4 godziny w zależności od potrzeb, maksymalnie do 3 g dziennie.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat
Preparat nie jest zalecany u dzieci w wieku poniżej 12 lat. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub z zespołem Gilberta, dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami.
Skuteczna dawka dobowa nie powinna przekraczać 60 mg na kg mc. (maksymalnie do 2 g na dobę) w następujących sytuacjach: osoby o masie ciała poniżej 50 kg, łagodna lub umiarkowana niewydolność wątroby, zespół Gilberta, odwodnienie, przewlekłe niedożywienie, przewlekły alkoholizm.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
U pacjentów z niewydolnością nerek, należy zmniejszyć dawkę: klirens kreatyniny 10-50 ml/min - 500 mg co 6 godzin; klirens kreatyniny < 10 ml/min - 500 mg co 8 godzin.
Sposób podawania
Tabletki powinny zostać połknięte z dużą ilością wody lub, w razie potrzeby, rozpuszczone w dużej ilości wody, która powinna być dokładnie wymieszana przed spożyciem.

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Paracetamol w zwykłych dawkach terapeutycznych może być stosowany podczas ciąży po ocenie stosunku korzyści do ryzyka. Paracetamol może być stosowany przez kobiety karmiące piersią o ile nie zostanie przekroczone zalecane dawkowanie; w przypadku długoterminowego stosowania należy zachować ostrożność.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Rzadko: depresja, splątanie, omamy; drżenie, ból głowy; nieprawidłowe widzenie; obrzęk; krwawienia, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty; nieprawidłowa czynność wątroby, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka; świąd, wysypka, potliwość, plamica, obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka; zawroty głowy (z wyłączeniem zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego), złe samopoczucie, gorączka, uspokojenie, interakcje leku; nadwrażliwość (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego); zaburzenia płytek krwi, zaburzenia komórek macierzystych; przedawkowanie i zatrucie. Bardzo rzadko: toksyczność wątrobowa; jałowy ropomocz (mętny mocz) i działania niepożądane ze strony nerek; reakcje nadwrażliwości (wymagające przerwania leczenia), skurcz oskrzeli u pacjentów wrażliwych na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ; hipoglikemia; trombocytopenia, leukopenia, neutropenia i niedokrwistość hemolityczna. Zgłoszono kilka przypadków rozpływnej martwicy naskórka, zespołu Stevens-Johnsona, rumienia wielopostaciowego, obrzęku krtani, wstrząsu anafilaktycznego, niedokrwistości, zaburzeń czynności wątroby i zapalenia wątroby, zaburzeń czynności nerek (ciężka niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek, krwiomocz, niemożność oddania moczu), wpływu na układ pokarmowy oraz zawrotów głowy pochodzenia błędnikowego.

UWAGI
Należy zachować ostrożność podczas podawania paracetamolu pacjentom z ciężką niewydolnością nerek lub ciężką niewydolnością wątroby, ostrym zapaleniem wątroby, niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i niedokrwistością hemolityczną. Należy zachować ostrożność w przypadkach przewlekłego alkoholizmu. Nie należy spożywać alkoholu w okresie leczenia. Zaleca się ostrożność u pacjentów chorujących na astmę wrażliwych na kwas acetylosalicylowy, ponieważ stwierdzono przypadki łagodnego skurczu oskrzeli po paracetamolu (reakcja krzyżowa).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych