Dodaj do mojego indeksu leków »

Paracetamol Hasco - czopki (Paracetamol, Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paracetamol Hasco (OTC) czopki 80 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,60 Cena 100% (zł): 5,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Hasco (OTC) czopki 125 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,60 Cena 100% (zł): 4,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Hasco (OTC) czopki 250 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,80 Cena 100% (zł): 4,80 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol Hasco (OTC) czopki 500 mg 10 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,40 Cena 100% (zł): 5,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paracetamol Hasco - czopki

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

CO ZAWIERA PARACETAMOL HASCO

1 czopek zawiera 80 mg, 125 mg, 250 mg lub 500 mg paracetamolu.

WŁAŚCIWOŚCI LEKU

Paracetamol jest lekiem o przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Nie działa przeciwzapalnie.

KIEDY STOSUJE SIĘ PARACETAMOL HASCO

Bóle różnego pochodzenia i stany gorączkowe.

JAK STOSOWAĆ LEK

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Należy pamiętać, aby nie przekroczyć maksymalnej dawki dobowej.
Dzieci
U dzieci dawkę ustala się na podstawie masy ciała. Dawka jednorazowa wynosi zazwyczaj 10 do 15 mg na kg masy ciała. Bez konsultacji z lekarzem nie stosować leku dłużej niż 3 dni.
Niemowlęta od 3 do 12 miesięcy - jednorazowo 80 mg; dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę. Stosowanie leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat powinno być zalecone przez lekarza.
Dzieci w wieku od 2 do 3 lat - jednorazowo 125 mg; dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 4 do 6 lat - jednorazowo 125 do 250 mg; dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 7 do 8 lat - jednorazowo 250 mg; dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 9 do 10 lat - jednorazowo 250 do 500 mg; dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 11 do 12 lat - jednorazowo 500 mg; dawkę można powtarzać co 4 godziny, ale nie częściej niż 4 razy na dobę.
Dorośli
Jednorazowo 500 mg paracetamolu. Maksymalna dawka dobowa paracetamolu u dorosłych w przypadku stosowania krótkotrwałego wynosi 4 g, a w przypadku stosowania długotrwałego - 2,6 g. Bez zalecenia lekarza nie stosować dłużej niż 10 dni.
Osoby w podeszłym wieku
U pacjentów w podeszłym wieku nie jest wymagane dostosowanie dawki.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
U pacjentów z zaburzeniem czynności wątroby lub nerek dawkę należy zmniejszyć lub wydłużyć odstępy pomiędzy dawkami. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Sposób podawania
Lek stosuje się doodbytniczo.

KIEDY PARACETAMOL HASCO NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY

Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku nie należy stosować w przypadku choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub wirusowego zapalenia wątroby, w przypadku ciężkiej niewydolności nerek.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Jeżeli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 10 dniach (ból) lub 3 dniach (gorączka) u dorosłych, lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli lek jest stosowany u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy; w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony oraz w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek. Podczas leczenia paracetamolem nie należy pić alkoholu, ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby).

STOSOWANIE Z INNYMI LEKAMI

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Paracetamolu nie należy stosować równocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: doustnych leków przeciwzakrzepowych, ryfampicyny i izoniazydu, leków przeciwpadaczkowych, barbituranów, sulfinpirazonu, metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

STOSOWANIE W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ

Paracetamol może być stosowany w czasie ciąży; gdy pacjentka jest w ciąży należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli paracetamol ma być stosowany częściej niż doraźnie. Paracetamol może być stosowany podczas karmienia piersią, gdy pacjentka karmi piersią należy jednak skonsultować się z lekarzem, jeśli paracetamol ma być stosowany częściej niż doraźnie.

MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Rzadko mogą wystąpić: obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, reakcje rzekomoanafilaktyczne (m.in.: obniżenie ciśnienia, skurcz oskrzeli, pokrzywka). Bardzo rzadko: agranulocytoza, małopłytkowość, niedokrwistość, kolka nerkowa, niewydolność nerek, zaburzenia czynności nerek, ropomocz, uczulenie, zapalenie wątroby.

PRZEDAWKOWANIE LEKU

W przypadku przyjęcia dawki paracetamolu większej niż zalecana trzeba sprowokować wymioty i natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

WPŁYW LEKU NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN

Stosowanie paracetamolu nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

PRZECHOWYWANIE LEKU

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych