LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Paracetamol + Difenhydramina Hasco Noc (Paracetamol + Diphenhydramine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Paracetamol + Difenhydramina Hasco Noc (OTC) tabletki powlekane 500 mg + 25 mg 6 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,60 Cena 100% (zł): 5,60 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol + Difenhydramina Hasco Noc (OTC) tabletki powlekane 500 mg + 25 mg 12 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 8,20 Cena 100% (zł): 8,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Paracetamol + Difenhydramina Hasco Noc (OTC) tabletki powlekane 500 mg + 25 mg 48 szt. 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 19,00 Cena 100% (zł): 19,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paracetamol + Difenhydramina Hasco Noc

Przedsiębiorstwo Produkcji Farmaceutycznej HASCO-LEK S.A.

SKŁAD
1 tabletka powlekana zawiera 500 mg paracetamolu i 25 mg chlorowodorku difenhydraminy.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie bólu, w tym: ból głowy, bóle kostno-stawowe, bóle mięśni, bóle zębów, bóle menstruacyjne, nerwobóle, bóle związane z przeziębieniem i grypą, powodujące trudności w zasypianiu.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
1 lub 2 tabletki, 30 minut przed snem. Pacjenci nie powinni stosować preparatu dłużej niż przez 5 dni bez porozumienia z lekarzem.
Dzieci
Preparatu nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
Osoby w podeszłym wieku
Preparat należy ostrożnie stosować u osób w podeszłym wieku.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby
Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością wątroby. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciężkiej niewydolności wątroby.
Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek
Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek. Stosowanie preparatu jest przeciwwskazane w ciężkiej niewydolności nerek.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek. Wirusowe zapalenie wątroby. Stosowanie inhibitorów MAO oraz okres do 2 tygodni po ich odstawieniu. Jaskra. Rozrost gruczołu krokowego. Porfiria. Astma oskrzelowa w fazie zaostrzenia. Dzieci w wieku poniżej 12 lat.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Preparatu nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Paracetamol
Rzadko: nudności, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zaburzenia trawienia; świąd, pocenie się; reakcje nadwrażliwości (pokrzywka, rumień, wysypka - w tym uogólniona, obrzęki). Bardzo rzadko: niedokrwistość, zahamowanie czynności szpiku kostnego, małopłytkowość, agranulocytoza, leukopenia, neutropenia; obrzęk krtani, obrzęk naczynioruchowy, wstrząs anafilaktyczny, ciężkie reakcje skórne (takie jak: ostra uogólniona osutka krostkowa, zespół Stevens-Johnsona i toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka); zawroty głowy; skurcz oskrzeli u pacjentów z nadwrażliwością na kwas acetylosalicylowy i inne NLPZ; krwotok, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki; ostre uszkodzenie wątroby występujące najczęściej w wyniku przedawkowania, niewydolność wątroby, martwica wątroby, żółtaczka; plamica barwnikowa; martwica brodawek nerkowych podczas długotrwałego stosowania, nefropatie, tubulopatie.
Difenhydramina
Często: senność, zaburzenia uwagi, zawroty głowy; suchość błon śluzowych jamy ustnej, gardła i nosa. Rzadko: dezorientacja, niepokój; niewyraźne widzenie; tachykardia, arytmia; zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, wymioty; zatrzymanie moczu; reakcje nadwrażliwości (wysypka, pokrzywka, obrzęki, obrzęk naczynioruchowy).

UWAGI
Ostrożnie stosować u osób z niewydolnością nerek, z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej, niedokrwistością hemolityczną, zaburzeniami rytmu serca, nadciśnieniem tętniczym, padaczką, miastenią, nadczynnością gruczołu tarczowego, zwężeniem odźwiernika oraz u osób w podeszłym wieku. W czasie przyjmowania preparatu nie wolno pić alkoholu. Preparat należy stosować wyłącznie przed snem.
Ze względu na zawartość difenhydraminy w czasie stosowania preparatu nie wolno prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama