LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Parafina ciekła - Avena (Liquid paraffin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Parafina ciekła - Avena (OTC) płyn doustny i na skórę 1 op. 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 5,90 Cena 100% (zł): 5,90 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Parafina ciekła - Avena

Laboratorium Farmaceutyczne AVENA Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach.
Zewnętrznie do nacierania skóry.

Dawkowanie

Doustnie
Dorośli: 15 do 30 ml (1 do 2 łyżek stołowych) płynu, zwykle przed snem. Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6-10 godzinach.
Na skórę
Dorośli i dzieci: nacierać skórę niewielką ilością preparatu według potrzeb.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Stosując preparat doustnie, należy każdorazowo ocenić stosunek korzyści dla matki, wynikających z zastosowania preparatu do ryzyka dla dziecka.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Stosowanie na skórę
Dotychczas nie odnotowano działań niepożądanych.
Stosowanie doustne
Mogą wystąpić wyciek parafiny z odbytu; świąd odbytu; zaburzenia wchłaniania związków rozpuszczalnych w tłuszczach, zwłaszcza witamin tj. A, D, E, K oraz innych leków podanych doustnie. Niewielkie ilości parafiny ciekłej wchłaniają się i odkładają w węzłach chłonnych, powodując zmiany o charakterze zapalnym i rozplemowym. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami doustne stosowanie preparatu może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia, szczególnie u osób w podeszłym wieku.

UWAGI
Szczególnie ostrożnie preparat należy stosować doustnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią. Preparat podawany doustnie należy stosowany ostrożnie u osób z podwyższonym ryzykiem jego aspiracji, w tym u osób w podeszłym wieku, niedołężnych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). U osób w podeszłym wieku, z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, należy monitorować czas i częstość stosowania leku.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama