LekInfo24 | Facebook

Użytkownik niezalogowany

Logowanie i rejestracja

Patronaty i rekomendacje

Polskie Towarzystwo Pediatryczne Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego
Dodaj do mojego indeksu leków »

Parafina ciekła (Liquid paraffin) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Ciąża Odpłatność Opłata
pacjenta (zł)
Cena
100% (zł)
Wskazania refundacyjne Opis leku
Parafina ciekła (OTC) płyn doustny 1 op. 30 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 4,40 Cena 100% (zł): 4,40 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny
Parafina ciekła (OTC) płyn doustny 1 op. 100 g 75+: n.d. Ciąża: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 6,30 Cena 100% (zł): 6,30 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Parafina ciekła

Laboratorium Galenowe Olsztyn Sp. z o.o.

SKŁAD
1 g płynu doustnego zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach.

Dawkowanie

Doustnie: 1-3 łyżki stołowe (15-45 g) na noc lub rano na czczo.
Preparatu nie należy stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieci poniżej 3. roku życia.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Brak jest wystarczających danych dotyczących stosowania parafiny ciekłej u kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią. Należy zachować ostrożność w przypadku przepisywania preparatu kobietom w ciąży i karmiącym piersią.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Mogą wystąpić: wyciek parafiny z odbytu; świąd odbytu, wtórne zaparcia (wskutek nadużywania i długotrwałego stosowania); zmiany zapalne, zwłóknienie zaotrzewnowych węzłów chłonnych podczas długotrwałego stosowania; utrata wody i jonów sodu; zaburzenia równowagi wodno-elektrolitowej u osób w podeszłym wieku; zaburzenia wchłaniania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach.

UWAGI
Preparat należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie jamy brzusznej lub miednicy mniejszej. U dzieci i osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie preparatu do sytuacji koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek i możliwie krótko (2-3 tygodnie). U osób w podeszłym wieku, z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, należy monitorować czas i częstotliwość stosowania preparatu. Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc; zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołężnych, przyjmujących preparat w pozycji leżącej (zachłyśnięcie).

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych

reklama