Dodaj do mojego indeksu leków »

Paramax Comp (Paracetamol+Caffeine) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paramax Comp (OTC) tabletki 500 mg + 65 mg 20 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 9,20 Cena 100% (zł): 9,20 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paramax Comp

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Vitabalans Oy

CO ZAWIERA PARAMAX COMP?

1 tabletka Paramax Comp zawiera 500 mg paracetamolu i 65 mg kofeiny. Tabletka może być podzielona na dwie równe części.

JAK DZIAŁA PARAMAX COMP?

Lek Paramax Comp zawiera 2 substancje czynne o skojarzonym działaniu. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo; nie działa przeciwzapalnie. Kofeina działa pobudzająco na ośrodkowy układ nerwowy i nasila działanie przeciwbólowe paracetamolu.

KIEDY STOSOWAĆ PARAMAX COMP?

Lek Paramax Comp jest stosowany w objawowym leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. ból głowy, ból zębów, bóle menstruacyjne, oraz w gorączce.

JAK STOSOWAĆ PARAMAX COMP?

Lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat
Zwykle stosowana dawka to 1-2 tabletki Paramax Comp do 3 razy na dobę lub w razie potrzeby. Dawka 1-2-tabletkowa nie może być przyjmowana częściej niż co 6 godzin. Właściwy odstęp między dawkami zależy od objawów i maksymalnej dawki dobowej. Nie przekraczać zalecanej dawki dobowej - 6 tabletek Paramax Comp w ciągu 24 godzin.
Dzieci
Nie należy podawać leku Paramax Comp dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby lub nerek
W przypadku występowania u pacjenta niewydolności wątroby lub nerek lek Paramax Comp należy stosować ostrożnie. Nie należy stosować leku Paramax Comp, jeśli pacjent cierpi na ciężką niewydolność wątroby lub nerek.

KIEDY PARAMAX COMP NIE MOŻE BYĆ STOSOWANY?

Leku Paramax Comp nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (paracetamol i kofeinę) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Paramax Comp nie należy stosować w przypadku choroby alkoholowej, ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek, zaburzeń rytmu serca, bezsenności. Nie podawać leku Paramax Comp dzieciom w wieku poniżej 12 lat.

JAKIE SĄ OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS STOSOWANIA LEKU PARAMAX COMP?

Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po kilku dniach u dorosłych lub po 3 dniach u dzieci, należy skontaktować się z lekarzem. Należy zwrócić uwagę, czy inne przyjmowane preparaty nie zawierają paracetamolu (ryzyko przedawkowania). Należy zachować szczególną ostrożność, jeśli lek Paramax Comp jest stosowany u pacjentów uczulonych na kwas acetylosalicylowy; w przypadku niedoboru niektórych enzymów (dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej i reduktazy methemoglobinowej); jeśli pacjent jest odwodniony i przewlekle niedożywiony oraz w przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek. W czasie przyjmowania leku Paramax Comp nie należy pić alkoholu ze względu na zwiększone ryzyko wystąpienia toksycznego uszkodzenia wątroby (należy zwrócić uwagę na inne leki, które zawierają w swoim składzie alkohol). Nigdy nie należy przyjmować dawki leku większej niż zalecana (większe dawki nie zwiększają działania przeciwbólowego, natomiast mogą spowodować ciężkie uszkodzenie wątroby). Nadmierne spożycie kawy lub herbaty podczas stosowania leku Paramax Comp może powodować uczucie napięcia i rozdrażnienia.

JAK STOSOWAĆ PARAMAX COMP Z INNYMI LEKAMI?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Leku Paramax Comp nie należy stosować jednocześnie z innymi lekami zawierającymi paracetamol i kofeinę (ryzyko przedawkowania), zydowudyną, inhibitorami MAO oraz w okresie do 2 tygodni od zaprzestania ich przyjmowania. Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku przyjmowania: metoklopramidu, domperidonu, cholestyraminy, doustnych leków przeciwzakrzepowych, leków nasennych, leków przeciwpadaczkowych, leków przeciwgruźliczych, estrogenów i progesteronu, soli litu, disulfiramu, niesteroidowych leków przeciwzapalnych (m.in. kwasu acetylosalicylowego). Kofeina nasila przeciwbólowe działanie paracetamolu.

CZY MOŻNA STOSOWAĆ PARAMAX COMP W CIĄŻY I OKRESIE KARMIENIA PIERSIĄ?

Lek Paramax Comp może być stosowany w ciąży jedynie w przypadkach zdecydowanej konieczności. Nie należy stosować leku Paramax Comp w pierwszym trymestrze ciąży i w okresie karmienia piersią.

JAKIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE MOGĄ WYSTĄPIĆ PODCZAS STOSOWANIA LEKU PARAMAX COMP?

Ze względu na zawartość paracetamolu mogą wystąpić: reakcje alergiczne (np. wysypka skórna), zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego (pieczenie w nadbrzuszu, nudności, wymioty, zapalenie trzustki), ponadto uszkodzenie wątroby, powiększenie wątroby, żółtaczka. Po przedawkowaniu paracetamolu może wystąpić upośledzenie czynności wątroby lub nerek. Bardzo rzadko może wystąpić trombocytopenia, methemoglobinemia, agranulocytoza.
Najczęściej występujące działania niepożądane wywołane przez kofeinę to nudności spowodowane podrażnieniem przewodu pokarmowego, bezsenność i niepokój spowodowany pobudzeniem ośrodkowego układu nerwowego.

CO ZROBIĆ W PRZYPADKU PRZEDAWKOWANIA LEKU PARAMAX COMP?

W przypadku przyjęcia dawki większej niż zalecana należy natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli pacjent czuje się dobrze, bowiem istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby. W ciągu kilku do kilkunastu godzin po przyjęciu paracetamolu mogą wystąpić: nudności, wymioty, nadmierna potliwość, senność i ogólne osłabienie. Może rozwinąć się uszkodzenie wątroby, objawiające się rozpieraniem w nadbrzuszu, nudności i żółtaczka.

CZY PARAMAX COMP WPŁYWA NA PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGIWANIE MASZYN?

Stosowanie leku Paramax Comp w zalecanej dawce nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

JAK PRZECHOWYWAĆ PARAMAX COMP?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych - e-mail: ndl@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać na stronie: http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych