Dodaj do mojego indeksu leków »

Paratram (Tramadol+Paracetamol) preparaty:

Nazwa handlowa Postać Dawka Opakowanie 75+ Odpłatność Opłata pacjenta (zł) Cena 100% (zł) Wskazania refundacyjne Opis leku
Paratram (Rp) tabletki powlekane 37,5 mg + 325 mg 60 szt. 75+: n.d. Odpłatność: 100% Opłata pacjenta (zł): 13,00 Cena 100% (zł): 13,00 Wskazania refundacyjneOpis profesjonalny

Paratram

Opis profesjonalny

Informacja dla pacjenta

Opis produktu stanowi wyciąg z ulotki dołączonej do opakowania

Mylan S.A.S.

CO ZAWIERA PARATRAM?

1 tabletka powlekana Paratram zawiera 37,5 mg chlorowodorku tramadolu i 325 mg paracetamolu.

jak działa paratram?

Lek Paratram jest połączeniem 2 leków przeciwbólowych - tramadolu i paracetamolu, które działają łącznie w celu złagodzenia bólu.

kiedy stosować paratram?

Lek Paratram jest stosowany do leczenia umiarkowanego lub silnego bólu. Lekarz przepisze pacjentowi ten lek, jeśli stwierdzi, że zalecane jest stosowanie połączenia chlorowodorku tramadolu i paracetamolu.

jak stosować paratram?

Dawkowanie leku Paratram, sposób podawania i czas stosowania ustala lekarz.
Sposób podawania
Lek można stosować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Tabletki należy połykać w całości, popijając odpowiednią ilością płynu (np. 200 ml wody); tabletek nie należy łamać ani żuć. Lek Paratram należy stosować możliwie jak najkrócej.

co zrobić w przypadku pominięcia dawki leku paratram?

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć kolejną tabletkę o zwykłej porze. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

kiedy paratram nie może być stosowany?

Leku Paratram nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancje czynne (tramadol i paracetamol) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku. Leku Paratram nie wolno stosować u pacjentów nadużywających alkoholu.
Lek Paratram nie jest zalecany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

jakie są ostrzeżenia i środki ostrożności podczas stosowania leku paratram?

Przed rozpoczęciem stosowania leku Paratram lekarz przeanalizuje przeciwwskazania i środki ostrożności związane ze stosowaniem leku i zadecyduje czy lek może być zastosowany oraz poinformuje o zaleceniach związanych z jego stosowaniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza. Nie należy przekraczać przepisanej przez lekarza dawki. Należy przerwać stosowanie leku Paratram i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi jakiekolwiek z następujących działań niepożądanych: wolniejszy lub płytszy oddech, uczucie splątania, senność, zwężenie źrenic, nudności lub wymioty, zaparcie, brak apetytu. Podczas stosowania leku Paratram nie należy pić alkoholu ani przyjmować leków zawierających alkohol.

jak stosować paratram z innymi lekami?

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych aktualnie lub ostatnio, w tym również o lekach, które wydawane są bez recepty i suplementach diety.
Należy powiedzieć lekarzowi o przyjmowaniu jakichkolwiek innych leków zawierających tramadol lub paracetamol (w tym o lekach kupionych bez recepty), aby nie przekroczyć maksymalnych dawek dobowych.

czy można stosować paratram w ciąży i okresie karmienia piersią?

O możliwości zastosowania leku Paratram u kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią decyduje lekarz.

jakie działania niepożądane mogą wystąpić podczas stosowania leku paratram?

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w trakcie stosowania leku Paratram, przedstawione są w ulotce dołączonej do opakowania. Jeśli podczas leczenia wystąpią jakiekolwiek nowe dolegliwości lub objawy chorobowe, szczególnie te które mogą być kojarzone ze stosowaniem leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

co zrobić w przypadku przedawkowania leku paratram?

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala, nawet jeśli samopoczucie jest dobre, ponieważ istnieje ryzyko opóźnionego, ciężkiego uszkodzenia wątroby.

czy paratram wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn?

Lek Paratram może wywołać senność lub zawroty głowy. Objawy mogą nasilać się po spożyciu alkoholu lub innych leków hamujących czynność ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli wystąpi senność lub zawroty głowy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

jak przechowywać paratram?

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Opracowanie: mgr farm. Ilona Ślugaj, współpraca dr n. med. Krzysztof Piwowarczyk


ZGŁASZANIE DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem:

Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: +48 22 49 21 309
e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Formularz do zgłaszania działań niepożądanych można pobrać ze strony:
http://dn.urpl.gov.pl/dn-zgloszenia-dzialan-niepozadanych